Läkares fortbildning

Utbildning, Tisdagsdebatt

Tid & plats: tisdagen den 22 januari 2019, kl. 18-19.30, Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Läkaryrket bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och ställer höga krav på kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Patienten förväntar sig och litar på att den läkare som man möter i vården är uppdaterad – ett förtroende som måste förvaltas och förutsätter att professionen går in och tar ansvar för att upprätthålla adekvat kunskapsnivå. För att kunna göra det måste rätt förutsättningar och rimliga resurser finnas till förfogande.

Medverkande: Gösta Eliasson, Hans Hjelmqvist, Torbjörn Ledin

Innehåll:
- Pedagogisk modell under grund-, AT/BT- och ST-utbildningen.

- Svenska Läkaresällskapets fortbildningspolicy

- Presentation av de fyra delarna i Janet Grants och SFAMs pedagogiska modell:
WHAT to learn? Hur vet man vad man ska lära sig?
PLAN HOW to learn. Individuell fortbildningsplan.
LEARN. Vilka sätt finns det att lära?
USE THE LEARNING AND WHO EFFECTS. Inkorporera i egen praxis, sprid till fler.

- Diskussion

Ta även del av!

SLS senaste inlägg i debatten om läkares fortbildning:

SVD DEBATT 2018-11-20 "Dags att skärpa ansvaret för läkares kontinuerliga fortbildning för patienternas och samhällets bästa!"

Du kan även se och höra föredragen/debatterna live eller i efterhand via länken youtube.com/lakaresallskapet

Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter.
De är gratis och för alla. Du behöver inte vara medlem i Läkaresällskapet. Ingen föranmälan behövs!

Varmt välkomna!

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.