Klinisk etik– kurs för handledare/lärare i hälso- och sjukvården

Körunda Hotell & Konferens, Ösmo
Etik

SLS Delegation för medicinsk etik i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd arrangerar den 14–17 oktober 2019 med en uppföljningsdag den 16 december 2019 en kurs för blivande eller redan aktiva lärare och handledare i klinisk etik i hälso- och sjukvården.

Syfte
Syftet är att ge kursdeltagare en fördjupad kunskap om medicinsk etik samt en verktygslåda med undervisningsmetoder inom etik-området och en ökad förmåga att fånga upp och föra etiska diskussioner vid utbildning men även i den kliniska vardagen. Efter genomförd kurs förväntas deltagarna kunna planera och leda praktiska undervisningsmoment som ger utrymme för etisk reflektion. Det övergripande målet är att utveckla deltagarnas kunskaper och färdigheter i klinisk etik liksom förmågan att använda för området lämpliga lärandemetoder.

Innehåll
Kursen innehåller fördjupande föreläsningar inom medicinsk etik men fokuserar framförallt på olika typer av interaktivt lärande och presentation av pedagogiska metoder användbara för att träna etiskt tänkande. Under kursen berörs ämnen som autonomi, beslutsförmåga, behov, prioriteringar och team-etik med exempel tagna från vården.

Medverkande
Utöver ledamöterna i SLS Etikdelegation och SSFs Etiska råd medverkar docent Niklas Juth, Stockholm (dag 1), docent Mats Johansson, Lund (dag 2), professor Lars Sandman, Linköping (dag 3) samt leg. sjuksköterska och etisk vägledare Cecilia Lundmark, Göteborg (dag 4).

Upplägg
Ett varierat utbud av pedagogiska metoder presenteras och tillämpas i praktiska övningar. Alla deltagare förväntas genomföra en etisk analys utifrån valfritt eget kliniskt fall under internatet. Återkoppling av uppgiften sker genom peer-review av annan kursdeltagare under kursen. Efter internatet genomförs en kursuppgift kring eget undervisningsmoment i etik, som redovisas på uppföljningsdagen i december.

Pris & Antal platser
Kursavgift inkl. kursmaterial, boende och mat:  16 000 SEK
(Kursavgift inkl. kursmaterial 8 500 SEK . Boende och mat: 7 500 SEK)
Max antal platser: 30 (20 läkare och 10 sjuksköterskor).

Avbokningsregler
Kursavgiften betalas inte tillbaka om platsen avbokas senast 6 veckor före kursstart, men platsen kan överlåtas till någon annan.

Datum, ort & antal platser
Den 14–17/10, Körunda Hotell & Konferens, Ösmo samt den 16/12, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10.

Arrangörer & Kursansvariga
SLS Delegation för medicinsk etik i samarbete med SSF Sjuksköterskornas etiska råd

Anmälan

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.