Krävs det reglering för att vårdpersonalen ska få fortbildning?

SLS

ALMEDALEN: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Lokal: B22 i hus B (Maltfabriken) måndagen den 4 juli 2022 kl. 16.00–17.00.

Att läkare och hälso- och sjukvårdspersonal får möjligheter till fortbildning är en av förutsättningarna för en god och säker vård i framkant. Undersökningar visar dock att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning. Behövs tydligare reglering som stöd för personalens fortbildning?

Enligt undersökningar av Läkarförbundet har läkares tid för extern fortbildning minskat. Under pandemin har läkares fortbildning vidare drabbats hårt. Nationella vårdkompetensrådet har rekommenderat regeringen att utreda möjligheterna till nationell samordning av systematisk och fortlöpande fortbildning för vårdens professioner. Nationella vårdkompetensrådet rekommenderar huvudmännen att inrätta planer för att säkra medarbetares kontinuerliga kompetensutveckling samt att avsätta resurser i verksamhetsplaneringen.

En tydligare reglering av vårdgivarens ansvar för fortbildning drivs av Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Läkarförbundet. Under våren har även riksdagen behandlat motioner om hälso- och sjukvårdspersonalens fortbildning. I det här seminariet vill vi diskutera vad som krävs för bättre förutsättningar för personalens fortbildning, för en god och säker vård. Räcker nationell samordning, vad betyder det?

Moderator: Tobias Alfvén, ordförande Svenska Läkaresällskapet

Medverkande:
Anders Söderholm, ledamot Nationella Vårdkompetensrådet
Anders W Jonsson (C), ledamot Sveriges Riksdag
Emma Spak, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner
Hans Hjelmqvist, ordförande Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning
Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund
Oili Dahl, ordförande Svensk Sjuksköterskeförening