Extrainsatt webbinar Influensa-myokardit hos barn

ZOOM
SLS

Flera barn i Region ÖrebroLän har insjuknat med svår myokardit efter influensa B. Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län har startat en nationell utredning. Under det att utredningen pågår erbjuds länets barn i åldrarna 6-17 år gratis influensa-vaccin. I ett zoom-seminarium presenteras en översikt av virus-myokardit hos barn, samt erfarenheterna kring influensa-myokardit från Örebro.

Program

12.00: Introduktion
Jonas F Ludvigsson, Barnläkare/professor, Örebro/Karolinska Institutet

12.05: Viral myocarditis in children
Professor Marta Cohen, Sheffield Children's Hospital (UK) and on behalf of ESGFOR

12.25: Erfarenheter från Örebro
Simon Jarrick, Barnläkare, Örebro

12.35: Nationell utredning
Gunlög Rasmussen. Smittskyddsläkare, Örebro

12.40: Diskussion
Jonas F Ludvigsson

13.00: Slut

Anmäl dig här