Hur står det till med patient-läkarmötet i dagens hälso- och sjukvård?

Etik, SLS

ALMEDALEN: Tisdagen den 3 juli kl. 13.00-14.00, D-huset, Sal D 24, Uppsala Universitet, Kaserngatan 1 (Betty Petterssons hus), Visby.

God vård bygger på vård efter behov, att patienter med störst medicinskt behov prioriteras. Patienten, kontinuitet och delaktighet ska stå i centrum och patientbemötande vara ett tydligt inslag i kompetensutvecklingen. Så är det inte idag, vilka förändringar krävs för att detta ska bli verklighet?

Goda patient-läkarmöten som gör att läkare kan bedöma patientens vårdbehov och planera vården saknas ofta idag. Hur organiserar vi hälso- och sjukvården så möjligheten till goda möten ökar? Många anmälningar i hälso- och sjukvården handlar om bemötande, att kontinuiteten brustit eller patienter känner sig ifrågasatta. Hur ökar vi kontinuiteten och hur lär vi ut vikten av bra bemötande? Vård ska utformas i samråd med patienten så långt det är möjligt. Vårdpersonal måste ha kunskap om sambanden mellan diskriminering, social utsatthet och ohälsa. Hur skapar vi delaktighet i vården efter patientens egna förutsättningar? Klinisk forskning och fungerande klinisk verksamhet är viktiga parametrar för en god hälso- och sjukvård. Hur utvecklar vi detta för bästa vård över hela landet? Mötet med patienten är minsta gemensamma nämnare i en god vård. Seminariet lyfter vikten av personcentrering, delat beslutsfattande, kontinuitet och kliniknära etikarbete.

Medverkande: Mikael Sandlund, ordförande SLS etikdelegation, Svenska Läkaresällskapet, Ami Hommel, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, Ingemar Engström, professor barn- och ungdomspsykiatri, Region Örebro län.
Moderator: Britt Skogseid, moderator, professor, överläkare, internmedicin/endokrinologi, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset samt ordförande Svenska Läkaresällskapet.

Varmt välkomna!
Våra seminarier är öppna för alla. Kom gärna i tid, det är ett begränsat antal platser.

Tid & plats: Tisdagen den 3 juli kl. 13.00-14.00, D-huset, Sal D 24, Uppsala Universitet, Kaserngatan 1 (Betty Petterssons hus), Visby.

Följ vår liverapporteringFacebook och Twitter
#slsalmedalen

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.