HÅLLBAR SJUKVÅRD– från koncept till klinisk praxis

SLS

SAVE THE DATE - Välkommen till en fortbildningsdag om hållbar sjukvård den 10 november 9.00 -16.00 i Svenska Läkaresällskapets hus.

Förmiddagens inleds med en problembeskrivning som lyfter de utmaningar som svensk sjukvård står inför inklusive klimat- och miljöfrågan, samt hur dessa hanteras, med exempel från England som kontrasteras mot upplägget i Sverige och avslutas med en debatt om framtiden och läkarnas roll.

Under eftermiddagen diskuteras hållbarhetsintitiativ som initieras av läkare och som ger exempel på hur vården kan utvecklas i en riktning som eftersträvar ett mer effektivt resursutnyttjande i termer av ekonomi, klimat-och miljöpåverkan och personalengagemang i samverkan mellan olika yrkesgrupper.

Dagen avslutas med paneldiskussion.

MEDVERKANDE
Maria Wolodarski, ordförande SLS arbetsgrupp för klimat & hälsa, onkolog,
Göran Stiernstedt, docent, statlig utredare,
Sonia Roschnik, director, Sustainable Development Unit,
Cambridge, England,
Lars Berko, miljöstrateg, My Holmgren miljösamordnare, VG-regionen,
Emma Spak, Sveriges Kommuner och regioner,
Tema Cancer NKS, Tobias Pettersson, anestesiolog, Danderyds sjukhus,
Ulrika Nyhammar, allmänläkare, Karlstad med flera.

Anmälan öppnar under hösten 2020. Håll utkik på vår hemsida eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.