HÅLLBAR SJUKVÅRD - från koncept till klinisk praxis - webinarium nr 2

SLS

Svenska Läkaresällskapet bjuder in till det andra webbinarseminariet i en serie om hållbar sjukvård den 24 november kl. 13.00–14.30 på Zoom.

Svenska Läkaresällskapet arrangerar fyra webbseminarier med syftet att ge en uppdatering av området "hållbar sjukvård" ur olika perspektiv (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) samt lyfta goda exempel på kliniknivå och bidra med nätverksbyggande kontakter.

I denna serie knyts varje webbseminarium ihop till en helhet av moderatorn Charlotta Brask. Efter varje presentation finns det möjlighet att ställa frågor. Ett chatforum kommer att hållas öppet för diskussion och nätverksskapande. Denna webinarserie kan en betraktas som ett uttryck för hållbarhetskonceptet och ett praktiskt försök att hitta former för bra distansmöten.

PROGRAM:
13:00 Inledning
13:10 Hållbar sjukvård och SKR:s Öppna jämförelser miljöarbetet i regionerna", Emma Spak, Sektionschef och Andreas Hagnell, miljöexpert SKR.
13:40 Lars Berko, miljöstrateg m fl (ännu ej bestämt), Västra Götaland-regionen.
14:10 Föreläsarna besvarar och diskuterar chatfrågor från auditoriet
 
MODERATOR:
Charlotta Brask, Hållbarhetschef Region Stockholm, ordförande i European Healthcare Climate Council (EHCC)
 

TID: 24 november kl. 13.00–14.30
ANMÄLAN *: https://zoom.us/webinar/register/WN_qBtIncT4T564pcFaghcmDg
KONTAKTPERSONER:
Björn Fagerberg fagerbergbjorn@gmail.com
Maria Wolodarski maria.wolodarski@gmail.com
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet kommer under fyra tillfällen arrangera webinar med tema "hållbar sjukvård" (10/11, 24/11, 8/12, 12/1).

* Anmäl dig via Zoom och få påminnelse via mail, har du inte möjlighet att delta via Zoom rekommenderar vi att du följer mötet live via SLS youtube-kanal.