Fysisk aktivitet hela livet – med stöd av FYSS

Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm
Hälsa & Sjukvård, SLS, Tisdagsdebatt

Tisdagsföreläsning på Svenska Läkaresällskapet kl. 18-19.30

Medverkande: Anna Kiessling (moderator), Ulrika Berg, Maria Hagströmer, Eva Jansson,  Carl Johan Sundberg, Jill Taube

Program (pdf)

18.00  Välkommen samt introduktion. Anna Kiessling
18.05  FYSS 2017 – Nyheter och rekommendationer om fysisk aktivitet. Eva Jansson  
18.15 Utvärdering och uppföljning av fysisk aktivitet. Maria Hagströmer 18.25  Barn och fysisk aktivitet. Ulrika Berg
18.35  Vuxna med psykisk ohälsa och vikten av fysisk aktivitet. Jill Taube
18.45  Dansig rörelsepaus!  Jill Taube
18.50  Äldre och fysisk aktivitet. Anna Kiessling
19.00  Mekanismer vid fysisk aktivitet. Carl Johan Sundberg
19.10  Diskussion
19.30  Mingel och enklare middag till självkostnadspris

Presentation av föreläsarna:
Ulrika Berg, medicine doktor, leg. läkare och specialist i barn- och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Maria Hagströmer, docent, leg. sjukgymnast, inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Eva Jansson, professor, inst. för laboratoriemedicin, avd. för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anna Kiessling, projektledare Levnadsvaneprojektet, SLS, specialist i kardiologi, docent, universitetslektor, Karolinska Institutet, Stockholm

Carl Johan Sundberg, professor, leg. läkare, inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Jill Taube, leg. läkare, specialist i psykiatri, Levnadsvaneprojektet

 

Tid och plats:
kl. 18-19.30 i SLS hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Efter programmet finns möjlighet att äta en lättare middag.
Pris: 150 kr/person (exkl dryck). Föranmälan till Restaurangen:
08-411 60 50 / 070-235 38 55 eller bokning@restaurang-lakaresallskapet.se