SLS Fullmäktige 2019

SLS

2019-års fullmäktigemöte äger rum den 14 maj på SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Mer information uppdateras löpande.

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

Vi ber sektionerna och lokala läkaresällskapen att anmäla fullmäktigeledamöter och suppleanter till årets fullmäktigemöte i SLS. Associerade föreningar kan anmäla representanter. 

Antal mandat per sektion är baserat på det antal sektionsmedlemmar som också är medlemmar i SLS. Sektion får utse en ledamot för varje påbörjat 250-tal medlemmar i SLS.

Lokala läkaresällskap får utse en ledamot för varje påbörjat 500-tal medlemmar i SLS som också är medlemmar i det lokala läkaresällskapet.

Associerade föreningar få utse en representant som får delta i överläggningarna men inte i beslut.

Ledamot, suppleant och representant ska vara medlem eller associerad medlem i SLS (§ 8 SLS stadgar). 

Fullmakt
Fullmäktigeledamot som blir förhindrad att delta bör lämna fullmakt till någon annan i samma sektion/lokalt läkaresällskap (tillika medlem i SLS). Detta är viktigt för att mötet ska kunna vara beslutsmässigt. 

Anmälan
Anmälan med fullständiga uppgifter på fullmäktigeledamot och/eller suppleant samt representant (avser associerade föreningar) görs senast 28 mars


Viktiga datum 2019!

14 mars motioner ska vara SLS tillhanda  
28 mars sista dag för att anmäla fullmäktigeledamot, suppleant och representant
11 april kallelse, prel. föredragningslista och vissa handlingar skickas till ordinarie fullmäktigeledamöter och suppleanter samt representanter
26 april handlingar skickas till ordinarie fullmäktigeledamöter och suppleanter samt representanter
14 maj kl.10-16 SLS fullmäktigemöte


Vi välkomnar motioner!
Fullmäktigeledamot, sektion eller en grupp av minst tio enskilda medlemmar i Sällskapet som önskar lämna motion till mötet är välkommen att göra det till susann.asplund@sls.se senast den 14 mars 2019.

 

Valberedning

Mer information om valberedningen