Etikdagen 2023: Vårdplatsbrist – vad är det etiska problemet?

SLS hus, Klara Östra Kyrkogata 10
SLS

Varmt välkomna till Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag 2023.

TID: Torsdag den 30 november 2023 kl. 10.00–15.00
PLATS: Karolina Widerströmsalen, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Under dagen fokuserar vi på vårdplatsbristen och dess etiska problem som den kan ställa os inför. Vi kommer att få ta del av det internationella perspektivet utifrån olikheter, likheter samt initiativ till lösningar. Vidare kommer vi höra om orsaker till vårdplatsbristen från olika perspektiv, och hur vi kan räkna på konsekvenserna av att vara för få medarbetare i förhållande till vårdens uppdrag. Vi ställer oss också frågan vad det gör med oss som kollegor i en stor sjukvårdsorganisation när vi har svårt att flytta våra patienter mellan akutmottagningar, IVA-avdelningar för att det är fullt överallt. Hur påverkar friktionen och stressen våra samarbeten, och vad kan vi göra åt det?

ModeratorerAnders Castor, ordförande Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik, och Christofer Lindholm, ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd 

Program

09.30 – 10.00 Kaffe och smörgås i Läsrummet utanför Karolina Widerströmsalen

10.00 Välkomna och inledning. Presentation av dagen.
Anders Castor och Christofer Lindholm

10.10 Internationellt perspektiv på vårdplatsbrist - likheter, olikheter, initiativ till lösningar 
Åsa Olsson, utredare, Socialstyrelsen

10.50 Vad beror vårdplatsbristen på? Relationen till prioriteringar och vårdbehov/behovsprincipen.
Dan Andersson, författare, tidigare chefsekonom LO 

11.30 Är vårdplatsbristen egentligen en personalbrist? QALY (livskvalitetsjusterade levnadsår) kopplat till personaltäthet. Är det mer kostnadseffektivt att satsa på mer personal än på nya dyra läkemedel? 
Jonathan Siverskog, fil dr i hälsoekonomi, Centrum för hälsoekonomisk forskning, Uppsala universitet  

12.00 Lunch 

13.00 Hur upplever personalen på golvet vårdplatsbristen? Finns risk för slitningar/motsättningar mellan olika kliniker när de alla har svårt att bereda plats för sina patienter? 
Johan Stormdal Starck, ST-läkare akutsjukvård, Södersjukhuset, Stockholm
Katarina Strid, överläkare, IVA, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan 
Jenny Lindberg, överläkare, specialist i internmedicin och njurmedicin, Medicinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö 
Ann-Sofie Sundberg, koordinator Neonatal Danderyds sjukhus
Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen

13.45 Diskussion 

14.30 - 15.00 Kaffe 

Kostnad: 1 000 kr (medlem SLS eller SLF), 1 500 kr (ej medlem), 300 kr (KUF, SLF Student och SYLF). Vi erbjuder även ett begränsat antal platser kostnadsfritt till medlemmar i KUF, SLF student och SYLF (vid frånvaro debiteras 300 kr). Lättare förtäring samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
Kontaktperson: Lilian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se
Arrangörer: Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik och Sveriges Läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

Anmäl dig senast den 20 november

Anmälan