Etikdag: "Är du lämplig som läkare"

Etik

Välkommen till en dag om makt, hierarki och ansvar. Vad är god professionalitet? Har du förutsättningar att vara en ansvarsfull läkare i dagens system?

Tid: Fredagen den 16 november 2018

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Moderatorer: Mikael Sandlund och Thomas Lindén

Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund

Info & Anmälan: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75
Seminariet är kostnadsfritt, lunch serveras. Välkommen!

Program
09.30 Kaffe

10.00 Inledning.
Mikael Sandlund, ordförande SLS Delegation för medicinsk etik
Thomas Lindén, ordförande SLFs Etik- och ansvarsråd

10.15 Professionalitet ur filosofisk aspekt
Jonna Bornemark, universitetslekor, Södertörns högskola
- Läkareder Thomas Lindén
- Läkardygder Mikael Sandlund

11.30 Studentperspektivet: tillträde, avskiljande, lämplighet, regelverk
Theodor Lav

12.15 Lunch

13.15 Vad säger regelverket? Torsten Mossberg

13.30 Bemötande & behörighet – kan regelverket fånga behovet av etisk
kompass i yrket? TBA
- Omdöme och kunskap: handla efter vetenskap och beprövad erfarenhet
- Behörighet i juridisk och moralisk mening

14.15 Professionell autonomi – patientautonomi. Rolf Ahlzén,
Karlstads universitet/Örebro universitetssjukhus

15.00 Moderatorerna sammanfattar dagen

15.15 Kaffe/Mingel

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.