eHälsodagen 20 mars 2019

Hälsa & Sjukvård, ehälsa

– professionens medverkan i digitalt stöd inklusive appar i vården – evidens och etik

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets inspirationsdag om eHälsa.
Arrangörer: SLS kommitté för eHälsa, Delegationerna för medicinsk kvalitet respektive medicinsk etik.

Digitaliseringen av vården ökar allt mer med stora förhoppningar men olika perspektiv från patienter, personal, huvudmän och marknad. Frågan är då hur vi bäst tar vara på de digitala interventionerna så att de stöder en god vård. Vid årets inspirationsdag eHälsa kommer en rad exempel från SLS egna sektioner att demonstreras och diskuteras ur olika perspektiv. Kan appar införas med professionens medverkan inklusive evidens och med ett etiskt förhållningssätt visavi patienterna?

Tid & plats: onsdagen den 20 mars 2019 kl. 9.30-16.30 i Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Avgift: 700 kr för medlemmar i SLS och 900 kr för icke-medlemmar (kort/fakturaavgift tillkommer). I avgiften ingår kaffe och lunch.
Observera att anmälan är bindande och om avbokning görs senare än två veckor innan eHälsodagen, debiteras full avgift (gäller både medlemmar och icke-medlemmar).

Anmäl dig här - senast den 8 mars 2019

Program

09.00-09.20 Kaffe

09.20-09.35 Välkommen! Göran Petersson, ordf, SLS Kommitté för eHälsa.
Rapport: sektionernas enkätsvar om vårdens digitalisering: möjligheter och problem.

09.35-10.10 Utveckling av eHälsa - regeringens planer för digitalt stöd i vården. Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet.

Strukturerad information förutsättning för eHälsa
10.10-10.30 Lexikon för blåscancer underlättar semantisk interoperabilitet.
Anna Rossander, urolog, doktorand, Göteborg
 
10.30-10.45 CLEOS – Clinical Expert Operative System. Patientens egeninmatning vid bröstsmärta. Helge Brandberg, kardiolog-ST, doktorand, Danderyds sjukhus/KI

10.45-11.00 Paus

eHälsa innanför boxen - ur etiskt, legalt och jämlikhetsperspektiv.
Moderator: Evalill Nilsson
11.00-12.00 Informationssäkerhet, ansvarsfrågan, tillgänglighet. Tiit Mathiesen, Mikael Sandlund, Ulrika Sandén (prel), delegationen för medicinsk etik och Evalill Nilsson, samhällsmedicin, Linköping

12.00-13.00 Lunch

Interaktiva appar: demos, forskning och krav
Moderator: Göran Petersson

13.00-13.15 ELSA - medicinering och levnadsvanor vid ledgångsreumatism. Lars Klareskog, reumatologi, KI, Stockholm

13.15-13.30 Back in the game. Behandling efter korsbandskirurgi. Joanna Kvist, Linköping

13.30-13.45 Artrosappen. Håkan Nero, Lunds Universitet, IKVL

13.45-14.00 Teledermatoskopi. Johan Dahlén Gyllencreutz, hud, Skövde

14.00-14.15 Genia vid Cystisk fibros. Helga Elídóttir, barnallergologen, Skånes Universitetssjukhus

14.15-14.50 Kaffe med demos av appar

14.50-15.05 Fotopletysmografi - en biosignal som ger nya möjligheter med smartphones och bärbar teknik. Henrik Hellqvist, specialist i internmedicin, ST-läkare i kardiologi, Danderyds Sjukhus

15.05-15.20 eHälsodagboken. Jacqueline Mudra, specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, LAH, Linköping

Ordnat införande av appar
15.20-16.20 Vad gäller? Nytta? Risker? Kostnader? Mats Artursson, Läkemedelsverket, Uppsala, och ordförande i SIS grupp för appar, Karina Tellinger, SKL, NN, delegationen för medicinsk etik

16.20-16.25 Avslutning

Varmt välkomna!

 

Mer information annie.melin@sls.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.