Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med SLS bjuder in till lunchwebinar tors 10 feb

Zoom
SLS

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD; fettlever) är vanligt förekommande vid fetma och vid typ 2 diabetes. Dock uppmärksammas sällan fettlever i klinisk praxis. Presentationen kommer diskutera förekomst, diagnostik och prognos hos patienter med fettlever och typ 2 diabetes.

Program

Inledning  Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare SFD

12:00-12:45 "Varför ska jag tänka på fettlever hos patienter med typ 2 diabetes?- Föreläsare: Hannes Hagström, docent och biträdande överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. 


Fler webinar inom området diabetes är planerade

10 mars

7 april