Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till lunchwebinar

Zoom
SLS

Intresset ökar för njurskyddande egenskaper hos SGLT2-hämmare. Nu finns studier som visar positiva effekter även vid mer uttalad njursvikt och hos patienter utan diabetes

Torsdagen den 28 oktober kl. 12:00-12:45

SGLT2-hämmarbehandling ur en nefrologs synvinkel

Moderator: Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare SFD

Föreläsare: Maria Eriksson Svensson Professor i njurmedicin vid Uppsala Universitet och överläkare på Akademiska Sjukhuset


Fler webinar inom området diabetes är planerade, nästa sker den 18 november

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.