Professionsansvar – det viktiga patientläkarmötet!

Etik, Hälsa & Sjukvård, SLS, Tisdagsdebatt

Vad kännetecknar en god läkare och varför behöver sjukvården en väl utvecklad vardagsetik?

Läkaresällskapets Etikdelegation genomförde under hösten 2017 en enkät bland Svenska Läkaresällskapets medlemmar om vilka fem egenskaper som är viktigast för att vara en bra läkare. Enkäten mejlades ut till omkring 8 600 personer, svar kom från 863 medlemmar i åldrarna mellan 24 och 93 år, medianåldern 52 år. När resultatet nu är analyserat visar det sig att, bland de närmare fyrtio olika egenskaper som fanns att välja mellan, är det Ansvarsfull, Kunnig, Omdömesgill, Empatisk och Engagerad som fått flest röster. Ingen skillnad i svaren syns mellan åldrar eller kön. 

Vid tisdagsdebatten diskuterar Etikdelegationen läkarens professionsansvar, vad som kännetecknar ett bra patient-läkarmöte och en god läkare samt varför sjukvården behöver en väl utvecklad vardagsetik.

Har läkare i dagens sjukvård möjlighet att arbeta enligt de i enkäten framröstade egenskaperna och överensstämmer de med vad patienterna önskar av en bra läkare? Vilka egenskaper prioriteras i dagens sjukvård och varför?

Vi vet att patient-läkarmötet har stor betydelse för resultatet av behandling, sjukdomsförlopp, patient- och läkarnöjdhet. Vi vet också att en väl utvecklad vardagsetik behövs för att motverka effekterna av en alltför teknologisk och fragmentarisk sjukvård. Är dagens sjukvård organiserad för att tillvarata dessa kunskaper?

Välkommen till en viktig diskussion!

Tid & plats: Den 20/3, kl. 18-19.30, SLS hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Lästips!

Vården börjar alltid med mötet
Läkartidningen 2017-10-18

Efter programmet finns möjlighet att äta en lättare middag.
Pris: 150 kr/person (exkl dryck). Föranmälan görs till Restaurangen

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.