Brottslighet i utsatta grupper: ett folkhälsoproblem

ZOOM
SLS

Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webbinar den 20 april kl. 16.30–18.00 på Zoom.

I samtidens Sverige ligger brottslighet bland vissa grupper högt på agendan, inte minst i regeringens Tidöavtal, och ofta riktas fokus mot hårdare kontroll och straff. Men hur kan vi förstå hälsorelaterade orsaker till och konsekvenser av brottslighet, i ett samhälle som i växande grad kännetecknas av socioekonomisk ojämlikhet och, bland många, utsatthet? Vilka är de möjliga vägarna framåt?

Program

16.30 Inledning
Anna Sarkadi, Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP, Uppsala Universitet. Ordförande i SFSF

16.35  Sociala klyftor, barns ojämlika livsvillkor och vikten av tidiga barnhälsovårdsinsatser
Sahar Nejat, barnläkare och styrelsemedlem i SFSF

16.45 Hälsofrågor som konsekvenser av brottslighet: reflektioner från arbete med Tensta mammor
Fatuma Mohamed, folkhälsovetare vid Transkulturellt centrum

17.00 Ett samtidshistoriskt perspektiv på förhållningssätt till brottslighet i Sverige: från fokus på avvikaren till fokus på den laglydige
Robert Andersson, docent i kriminolog vid Linnéuniversitetet

17.15 Hälsokonsekvenser av våldsbrottslighet och ojämlik distribuering av trygghet 
Leandro Schclarek Mulinari, fil dr i kriminolog vid Stockholms universitet & Faisal Muse, processledare vid Collective Impact Husby

17.30 Paneldebatt

17.50 Diskussion med auditoriet

18.00 Slut

Anmäl dig här