BLF Webbinar - Nytt nationellt sepsis-vårdprogram

Zoom
SLS

Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet arrangerar lunchwebbinar kl. 12.15-13.00 på Zoom

Svenska Barnläkarföreningen (BLF) arrangerar en serie regelbundet återkommande lunchwebbinarier där BLF med hjälp av sina delföreningar och andra samarbetspartners belyser aktuella barnmedicinska ämnen.

Webbinarierna hålls första tisdagen varje månad kl 12.15-13.00

Den 7 maj håller Karin Biswanger, Delföreningen för barninfektioner, Specialistläkare Barn- och Ungdomsmedicin, föreläsning om nytt nationellt sepsis-vårdprogram.

Vårens program:
9/1: Om den lilla hjärnans utveckling – med och utan digitala verktyg.
6/2: Om ett nytt nationellt vårdprogram för lång QT syndrom.
5/3: Vad gör Läkemedelsverket för att främja rationell användning av läkemedel till barn?
26/3: Om klimatförändringars påverkan på barns hälsa
7/5: Om nytt nationellt vårdprogram för sepsis hos barn.
4/6: Om modern genetisk diagnostik

ANMÄLANWebinar Registration - Zoom
KONTAKTPERSON: Henrik Arnell, henrik.arnell@regionstockholm.se
ARRANGÖR: Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal.