Barnhälsodagen 2022

SLS

Välkommen till Barnhälsodagen den 28 januari 2022 kl. 10-14 på Zoom. Ett möte arrangerat av Svenska Skolläkarföreningen och SBU i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Presentationer

Barn och ungdomar med covid-19. Vad vet vi idag? - Olof Hertting

Inkluderande Beteendestöd I Skolan (IBIS) - Martin Karlberg

Vaccination mot covid-19 för barn mellan 12 och 16 år - Johanna Rubin

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - Agneta Pettersson & Maria Unenge Hallerbäck

Ur programmet

Välkomsthälsning och inledning
Tobias Alfvén, barnläkare och ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Covid 19 och barn - smittspridning komplikationer och long Covid.
Olof Hertting överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Vaccination av unga 12–16 år - hur har det gått?
Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. SBU:s utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter.
Agneta Pettersson, projektledare SBU, och Maria Unenge Hallerbäck, sakkunnig i  SBU:s  projektgrupp och SLS arbetsgrupp "Kraftsamling för ungas psykiska hälsa"

Inkluderande Beteendestöd I Skolan (IBIS)
Martin Karlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet


Varmt väkomna till en dag med tema barn och ungas hälsa. Mötet är kostnadsfritt. Säkra din plats och anmäl dig redan idag.

TID: Den 28 januari 2022 kl. 10-14 på Zoom
KONTAKTPERSON: Josef Milerad, josef.milerad@ki.se
ARRANGÖR: Svenska Skolläkarföreningen och SBU i samarbete med  Svenska Läkaresällskapet.