Black box och patientsäkerhet - Är vi redo att göra kirurgin lika säker som flyget?

SLS

Välkommen till SLS webinar som denna gång handlar om hur man inom den kirurgiska verksamheten tagit lärdom av flygindustrins mycket framgångsrika säkerhetsarbete. Mötet sker via zoom den 8 feb 2022 kl 16.30 - 18.00.

Den kirurgiska verksamheten har inspirerats av flygindustrins mycket framgångsrika säkerhetsarbete med checklistor, black box konceptet och tekniken att sprida informationen snabbt och effektivt. Vid kirurgiska kliniken i Mora testas just nu "Black box"-konceptet vid titthålskirurgin. Webinariet kommer att presentera bakgrunden och den tekniska lösningen och hur man använder det inspelade materialet i vardagen med målsättningen att förbättra utbildningen, sprida kunskap och öka patientsäkerheten.

Inbjudna för att diskutera vilka fördelar, risker och även belysa de medicolegala konsekvenserna kring detta projekt är följande panel:

Medverkande:
Lena C Jönsson, Regionjurist i Dalarna
Mikael Sjöö, F.d säkerhetsansvarig på SAS pilot och läkare
Mattias Hartwig, Kirurg och flygläkare Uddevalla med stor kunskap i ämnet Human factors
Catharina Ihre Lundgren, Docent, Överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande i Svensk kirurgisk förening, samt Svenska Läkarsällskapets vice ordförande
Salim Tamimi, Ordförande i KIRUB Kirurger under utbildning
Kristine Hagelsteen, Överläkare, MD PhD, Barnkirurg Lund Disputerat med avhandlingen "Surgical education. Assessment of simulators for training and selection of trainees 2018"
Charlotta George, Chief Nurse officer CNO o Sakkunnig i patientsäkerhet, Socialstyrelsen
Urban Nylén, MD, Medicinsk sakkunnig patientsäkerhetsfrågor Socialstyrelsen
Kiku Pukk Härenstam, MD, Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus o Ordf i Delegationen för medicinsk kvalitet Svenska Läkarsällskapet. Aktiv forskare i patientsäkerhetsfrågor.

Moderator:
Lars-Göran Larsson, överläkare Kirurgkliniken i Mora.

När: 8 februari 2022 klockan 16.30-18.00
Anmälan och länk: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SNjShxFnS4yLPIfU4OJ17Q
Kontaktperson: Lars-Göran Larsson, lars-goran.larsson@regionorebrolan.se