SLS Program i Almedalen

Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1
SLS

Under årets Almedalsvecka finns Svenska Läkaresällskapet på plats för diskutera och delta i den hälso- och sjukvårdspolitiska debatten.

Tisdag den 4 juli, kl. 9-10, Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1

Läkares roll i hälsofrämjande patientarbete och professionens policyskapande ansvar
Hälso- och sjukvården och hela samhället befinner sig i ett paradigmskifte. Fokus förskjuts från riktade insatser för att identifiera och behandla akuta yttringar av sjukdom, till att även arbeta samlat och strategiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vem ska leda det arbetet, och hur ser vi på läkares roll i det hälsofrämjande patientarbetet och professionens policyskapande ansvar i ett befolkningsperspektiv?

Medverkande: Anna Kiessling, Projektledare, Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, Hans Karlsson, Direktör, SKL, Margareta Kristenson, Kommissionen för jämlik hälsa, Anna Bessö, Avdelningschef för kunskapsstöd, Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen.

Tisdag den 4 juli kl. 11-12, Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1

Samverkan i vården - förutsättningar och förbättringsarbete
Vad krävs i vården, på olika nivåer, för fungerande teamsamverkan och förbättringsarbete?

Medverkande: Helle Wijk, Docent, Göteborgs universitet, Svensk sjuksköterskeförening, Elisabeth Franson, Hälso-o sjukvårdsdirektör, Landstinget Dalarna, Torie Palm Ernsäter, sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening, Stefan Lindgren, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet, Anna Ehrenberg, Professor, Högskolan Dalarna, Svensk sjuksköterskeförening.

Onsdag den 5 juli kl. 9-10, Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1

Hur kan första linjens sjukvård stärkas?
Hur kan både befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård och behovet av kontinuitet och samordning för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd tillgodoses på ett resurseffektivt sätt?

Medverkande: Lars Borgquist, Ordförande SLS arbetsgrupp för en förstärkt första linjens sjukvård, Svenska Läkaresällskapet, Anna Nergårdh, Regeringens nationella utredare, Hanna Åsberg, Ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, Elin Karlsson, 2:e vice ordförande, Sjukhusläkarna, Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet, Emma Spak, Samordnare för nära vård, SKL.

Onsdag den 5 juli kl. 11-12, Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1

Det digitala mötet - möjligheter och utmaningar
E-hälsa kan, om det införs genomtänkt, ge effektivare och mindre kostsam vård, men det saknas bredare utvärdering av kostnadseffektivitet och säkerhet i svensk hälso- och sjukvård. Ersättningsmodeller av idag används för att ersätta morgondagens vård. Hur får vi bättre styrning i rätt tid?

Medverkande: Susanne Bergenbrant Glas, Ledamot SLS kommitté för eHälsa, Svenska Läkaresällskapet, Margareta Danelius, Chefläkare, Capio Online, Marie Morell, Oppositionsråd (M), Region Östergötland, Henrik Kangro, chefläkare, Min doktor, Peter Graf, VD, TioHundra AB, Mikael Hoffmann, Ordförande SLS kommitté för läkemedelsfrågor, Svenska Läkaresällskapet.

Onsdag den 5 juli kl. 12-13, Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1

Behövs en ny läkemedelsvision?
Behandling med läkemedel är en av de vanligaste åtgärderna inom vården. Vad innebär en effektiv och säker läkemedelsanvändning?

Medverkande: Mikael Hoffmann, SLS kommitté för läkemedelsfrågor, chef för stiftelsen NEPI, Svenska Läkaresällskapet, Anders Blanck, VD, LIF, Marie Steen, Styrelseledamot, ILCO/Funktionsrätt, Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, Representant, Läkemedelsverket, Dag Larsson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, SKL, Representant, Läkarförbundet

För mer information och bokning av Läkaresällskapets representanter på plats i Almedalen kontakta Jaana Logren Bergqvist

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.