SLS Patientsäkerhetsdag 2022: Diagnostiska fel

SLS

Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård bjuder in till SLS patientsäkerhetsdag med tema diagnostiska fel i Svenska Läkaresällskapets hus den 29 november kl. 9.30 – 16.00.

Diagnostiska fel är en vanlig orsak till vårdskador inom primärvården och på akutmottagningar. Under dagen kommer experter att förklara bakgrunden till varför diagnostiska fel uppstår samt vad man kan göra för att minska sannolikheten för att de inträffar.

Målgrupp: Akutläkare, primärvårdsläkare samt övriga patientssäkerhetsintresserade läkare.

Medverkande:
Laura Zwaan
, psykolog, PhD, Assistant professor, Erasmus University Rotterdam, expert på diagnostiska fel och medicinskt beslutsfattande
Anders von Heijne, radiolog, Danderyds sjukhus
Rita Fernholm, Med Dr, allmänläkare, kvalitets- och patientsäkerhetsstrateg
Fredrik Holmberg, ST-läkare inom allmänmedicin och systemutvecklare för det digitala verktyget ALMA
Representant från Danska patientsäkerhetssällskapet


Program

9:30-10:00 Fika
10:00-10:45 Intro till fältet - Anders von Heijne, radiolog, Danderyds sjukhus och Rita Fernholm, Med Dr, allmänläkare, kvalitets- och patientsäkerhetsstrateg
11:00-12:00 Internationella perspektiv - Laura Zwaan, psykolog, PhD, Assistant professor, Erasmus University Rotterdam, expert på diagnostiska fel och medicinskt beslutsfattande
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Diagnostiska fel och hur vi arbetar med det - Danska Patientsäkerhetssällskapet
14:00-14:30 Paus m fika
14:30-15:10 Artificiell Intelligens AIAnders von Heijne, radiolog, Danderyds sjukhus
15:15-15:50 Digitala verktyg i vardagen ALMA - Fredrik Holmberg,  ST-läkare inom allmänmedicin och systemutvecklare för det digitala verktyget ALMA
15:50-16:00 Avrundning


TID: Tisdagen den 29 november, kl. 9.30–16.00
PLATS: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
KOSTNAD: 2200 kr (medlem SLS), 2900 kr (icke medlem), 500 kr (medlem SLS KUF). Lunch i SLS restaurang ingår.
KONTAKTPERSON: Rita Fernholm, rita.fernholm@regionstockholm.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård

Anmäl dig senast den 21 november.

ANMÄLAN