Barnhälsodag 4.2 2021 - "konkreta insatser som främjar ungas hälsa"

SLS

Arrangörer Svenska Läkarsällskapet, Svenska Skolläkarföreningen samt GIH/SFAIM(Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin)

Preliminärt program:
10.00- 10.45   Covid -19 och barn – en uppdatering.  Prof. Jonas Ludvigsson
10.45  - 11.20   Kraftsamling för ungas psykiska hälsa – fem konkreta insatser Josef Milerad/Svenska Läkarsällskapet
11.20 -  11.30  Paus
11.30 – 12.00 Digitala medier, livsstil och hälsa - föreläsare meddelas senare
12.00 – 12.30 Lunchpaus
12.30 – 13.15  Fysisk aktivitet och hälsa bland skolbarn GIH och SFAIM
13.15  – 14.00  Vaccinationer och ungas hälsa FOHM (Folkhälsomyndigheten)
14.00  - 14.40  Tidiga och samordnade insatser mellan skola/elevhälsa,  hälso- och sjukvård och socialtjänst.  Socialstyrelsen och Skolverket
14.40 – 14.50 Paus
14.50 -15.30   Hur omsätta goda intentioner i praktisk handling?  Diskussionspanel med företrädare för myndigheter föreläsare deltagare  m.fl.

Medverkande:
Jonas Ludvigsson professor Barnmedicin Örebro samt Karolinska Institutet
Josef Milerad docent Skolläkarföreningen/Karolinska Institutet
Lina Schollin Ask med dr/utredare Folkhälsomyndigheten
Marianne Segevall utredare Socialstyrelsen
Ebba Silfverstolpe Agardh Undervisningsråd Skolverket
Carl-Erik Flodmark Docent medicinskt sakkunnig Socialstyrelsen
Eva Andersson docent GIH + SFAIM-Svensk förening för fys akt & idrottsmedicin
Örjan Ekblom professor GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan
Gisela Nyberg docent GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan

Anmäl dig redan nu – antalet platser är begränsat !

TID: 4 februari kl. 10.00–15.30
AVGIFT: Konferens avgift 480 kr exkl. moms. Medlemmar i Läkarsällskapet, Skolläkarföreningen och
GIH/SFAIM får 100 kr rabatt på konferensavgiften (dvs 380 kr).
ANMÄLAN *: https://www.trippus.net/BarnhalsodagFebruari2021
KONTAKTPERSON: Josef Milerad, josef.milerad@ki.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkarsällskapet, Svenska Skolläkarföreningen  samt  GIH/SFAIM(Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin)

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.