Social förskrivning - Vad är det? Hur gör man?

Den 7-8 oktober 2024, Stabygården i Högsby med möjlighet till digitalt deltagande i delar av programmet.

Social förskrivning kan ge primärvården redskap för att bättre hjälpa patienter med ofrivillig ensamhet eller ohälsa relaterat till sociala problem.

Tillgång till socialt stöd och gemenskap är grundläggande mänskliga behov. Avsaknad av detta, i form av ofrivillig ensamhet är en lika viktig riskfaktor för sjukdom, ohälsa och förtida död som rökning. Cirka 20% av läkarbesöken i Storbritanniens primärvård har sin grund i ensamhet eller andra sociala problem, presenterade som somatiska problem. I Bromley by Bow Centre, ett socialt belastat område i östra London, finns 30 års erfarenhet av social förskrivning som ett användbart verktyg för allmänläkare. I denna modell har Hälsolotsen en nyckelroll.

Vi vill i detta möte diskutera hur vi kan ta tillvara det intresse som finns i Sverige för modellen Social förskrivning – för att stärka kopplingen mellan primärvårdens vårdcentraler och andra aktörer i välfärdssystemet och skapa  en arbetsform för att hjälpa patienter med ofrivillig ensamhet eller andra problem som inte går att lösa med medicinsk behandling.

Social förskrivning, kultur på recept liksom fysisk aktivitet på recept är exempel på koncept som kräver en fungerande och stödjande infrastruktur. Social förskrivning via en hälsolots som jobbar i mellanrummet mellan primärvården och lokalsamhällets aktörer kan vara en modell för denna personcentrerade infrastruktur.


Med möjlighet till digitalt deltagande i delar av programmet.

Keynote-speaker Sir Sam Everington, Bromley By Bow, London.

Språk: Svenska huvudspråk – presentationer på Engelska. Hybrid

Arrangörer: SPRING23 – Social Prescribing Research and Innovation Network Group -23, Svensk förening för allmänmedicin och Svensk förening för Socialmedicin och Folkhälsa. 

Mer info om anmälan inom kort!

Bild/Foto: Sam Everington