Vem har ansvaret för fortsatt läkemedelsbehandling?

I en medicinsk kommentar publicerad i Läkartidningen lyfter Mikael Hoffmann, Magnus Isacson och Rikard Lövström problematiken kring vem som har ansvaret för fortsatt läkemedelsbehandling

Det är vanligt att patienter saknar giltiga recept på apotek. Då är det oklart för både patient och farmaceut hur behandlingen ska fortsätta. Problemet behöver förebyggas och, om det ändå uppstår, kunna lösas smidigt.

För detta behöver vården och apotek gemensamma rutiner kring en ny medicinsk bedömning med ordination så att patienten kan få ett nytt recept eller ett besked om att behandlingen ska ändras eller upphöra. Ett nytt recept innebär då att förskrivaren tar ansvar för den fortsatta behandlingen

Läs mer: "Vem har ansvaret för fortsatt läkemedelsbehandling?" (Läkartidningen 2024-04-18)