Tolkavgifter inom sjukvården kan hota patientsäkerheten

Regionstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om att införa tolkavgifter i sjukvården som ett incitament för att fler ska lära sig svenska. Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund befarar att fler regioner ska följa efter och varnar för att tolkavgifter inom sjukvården kan hota patientsäkerheten och riskerar att leda till en ökad sjuklighet i samhället.

I en debattartikel publicerad i Dagens Medicin vädjar representanter för Svenska Läkaresällskapet (SLS) och Sveriges läkarförbund (SLF) till alla berörda beslutsfattare att inte införa tolkavgifter i hälso- och sjukvården.

Tolkavgifter riskerar att öka sjukligheten bland de svagaste grupperna i samhället och dessutom strider förslaget mot hälso- och sjukvårdslagens skrivningar om att sjukvård ska ges på lika villkor och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.  

SLS och SLF är eniga om att integrationspolitiska åtgärder som försämrar möjligheterna att ge god och säker vård inte hör hemma i vården.

Läs hela artikeln "Tolkavgifter inom vården kan hota patientsäkerheten” 2024-02-12