Större fokus på implementering av kunskapsstöd

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om en gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. SLS välkomnar ett större fokus på implementering och uppföljning.

I ett pressmeddelande informerar SKR om att parterna nu vill ändra fokus från produktion av kunskapsstöd till implementering, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) arbetar med kunskapsstyrning efter en motion i SLS fullmäktige 2021 och har bland annat sett över hur SLS föreningar är representerade i regionernas kunskapsstyrningssystem och hur föreningarna samverkar med systemet. SLS har bland annat genomfört en kartläggning av vad kunskapsstyrningssystemet egentligen handlar om och genomfört två undersökningar; en enkätundersökning samt en fördjupad intervjustudie bland SLS föreningar. Utifrån undersökningsresultaten har en dialog med regionernas kunskapsstyrningssystem förts både på ledningsnivå och med NPO (Nationella programområden). I februari 2023 hölls dialogmöten mellan SLS föreningar och NPO med syftet att diskutera kunskapsstyrning och hur samarbetet kan förbättras och uppföljande dialogmöten arrangerades i mars 2024.

SLS vice ordförande Catharina Ihre Lundgren som leder arbetet i SLS arbetsgrupp om kunskapsstyrning välkomnar ett större fokus på implementering och uppföljning.

– Det är positivt att staten och SKR lägger större fokus på implementering och uppföljning av de kunskapsstöd som tas fram. Flera av SLS föreningar har uttryckt en oro för just implementeringen av kunskapsstöd och ser det som en knäckfråga som måste lösas, säger Catharina Ihre Lundgren.

Överenskommelsen lyfter även vikten av att arbeta med prioriteringar och
undvika vård som saknar nytta för patienterna och omnämner SLS arbete med Kloka Kliniska Val.

– Det är positivt att SLS arbete med Koka Kliniska Val börjar få genomslag. Det finns en mängd kunskapsstöd och riktlinjer om vad vi bör göra i vården, men är allt av värde för den enskilde patienten? Genom att införa Kloka Kliniska Val i hälso- och sjukvården och även tydliggöra vård som inte ska göras i kunskapsstöden kan vi fasa ut vård som saknar patientnytta och frigöra resurser för mer medicinskt motiverade insatser, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.