SLS kraftsamlar för Kloka Kliniska Val i svensk hälso- och sjukvård

Idag den 16 februari 2024, går startskottet för en nationell samling kring införandet av Kloka Kliniska Val i svensk hälso- och sjukvård, då samlas läkarprofessionen tillsammans med vårdens intressenter för en temadag på Svenska Läkaresällskapet. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson är med och inleder dagen.

Undersökningar visar att 20–30 procent av vårdens kostnader används till vård som saknar nytta. Det kan handla om tester, undersökningar eller behandlingar som inte är av värde för patienterna och som kan medföra skada.

– Eftersom hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade behöver vi öka takten på utfasning av vård som saknar nytta. Genom detta kan ökad vårdkvalitet uppnås och resurser frigöras till mer medicinskt motiverade insatser, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) kraftsamlar nu för att fasa ut onödiga åtgärder i vården genom projektet Kloka Kliniska Val, efter den internationella föregångaren ”Choosing Wisely”.

– Ambitionen är att få till en verklig förändring i vården. För att nå framgång i arbetet krävs samverkan mellan vårdens professioner, patienter, regioner, myndigheter samt staten, säger Martin Serrander, ordförande för SLS arbetsgrupp Kloka Kliniska Val.

Läs mer i vår debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet: ”Snabba på utfasningen av onödig vård” 2024-02-16

Läs mer om SLS temdag Kloka Kliniska Val

Läs mer om Kloka Kliniska Val