Replik: Nationella läkemedelslistan ska ses som ett arbetssätt – inte bara IT

Svenska Läkaresällskapet anser att det är mycket viktigt att samla läkarna kring ett gemensamt arbetssätt. Det bygger på att det finns en samsyn kring ansvaret för patientens läkemedelslista.

SLUTREPLIK Svenska läkaresällskapet ser en utvecklad nationell läkemedelslista som ett viktigt verktyg för patientsäker behandling med läkemedel. Men framför allt  som ett framtida stöd för patienten att enkelt ha en samlad bild över vilka läkemedel de är ordinerade att ta dag för dag, i vilken dos samt hur och varför de ska tas.

Läs hela artikeln:
"Nationella läkemedelslistan ska ses som ett arbetssätt – inte bara IT"
Läkartidingen 2024-05-08