Likarätt i fokus under dagarna två

10-års jubilerande Stora Likarättsdagarna och Stora Likarättsgalan ägde rum den 21–22 maj på Malmö Arena. Temat för i år var ”Jämställdhet” och Svenska Läkaresällskapet (SLS) var självklart på plats.

SLS tillträdande ordförande Catharina Ihre Lundgren hade det ärofyllda uppdraget att invigningstala.

– Likarättsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat och det var fantastiskt roligt att möta publiken i Malmö Arena. Än idag finns det fortfarande skillnader mellan kvinnor och män när det gäller jämställdhet och fastän vi i Sverige har kommit längre än många andra länder i världen, finns det fortfarande mycket kvar att göra, och det är därför som det är så viktigt att mötas för att gemensamt diskutera dessa viktiga frågor, säger Catharina Ihre Lundgren.

Catharina Ihre Lundgren tillträder som ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet den 1 juli 2024 och har under de tre senaste åren varit vice ordförande i SLS. Vid sidan av sitt ideella engagemang arbetar hon som bröst- och endokrinkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt docent vid Institutionen för Molekylär Medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet.
På eftermiddagen höll Catharina även en mycket uppskattad föreläsning om utmattningssyndrom ur ett kvinnligt läkarperspektiv.

–För ett långt och hållbart liv som läkare är det viktigt att balansera jobb och privatliv. Det kan vara svårt att få ihop livspusslet när man har ett krävande yrke med klinik, jourer och forskning samtidigt som man har familj och barn. Nyckeln för mig är träning för att få balans i livet och återhämtning, och lika viktigt är en god arbetsmiljö med bra teamkänsla, säger Catharina Ihre Lundgren.

gh_likarätt.jpg

Ett annat uppskattat programinslag arrangerades av SLS kommitté för global hälsa. På plats på scen fanns Victoria Carxon, Hanna Jerndal och Hedda Ottesen för att samtala kring jämlik hälsa ur ett globalt perspektiv.

ola_likarätt.jpg

Under Stora Likarättsgalan var Ola Björgell, SLS tidigare vetenskapliga sekreterare och ordförande för Likarättsakademin, tillsammans med Ulrika Gudmundsson Schönberger, kvällens konferencierer. Artisten Jill Johnson med vänner stod för underhållningen.  

jill_likarätt.jpg

Jill Johnson blev under kvällen vald till årets hedersmedlem i Likarättsakademin för hennes mångåriga arbete med att stötta kvinnor och unga flickor.

publik_likarätt.jpg

Över tusen unika besökare var på plats och SLS och likarättsakademin fortsätter sitt samarbete inför nästa kongress 2026.

– Under Stora Likarättsdagarna tränar vi på vänlighet och välkomnande, både riktad mot oss själva som människor och till alla som vi möter. Nu fortsätter det goda samarbetet med SLS inför nästa kongress 2026. Intresset för att lära mer om likarätt och lika möjligheter är rekordstort, avslutar Ola Björgell, ordförande i Likarättsakademin.

Foton: Oskar Stackerud, Anette Björgell och Ola Björgell.