Kvinnors hälsa viktigt i det globala jämställdhetsarbetet

SLS vill bidra till en mer jämlik hälsa och ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem i Sverige och globalt, baserat på hälsa som mänsklig rättighet.

Med anledning av att vi i dag, den 8 mars 2024, firar Internationella Kvinnodagen vill SLS uppmärksamma kvinnors hälsa. SLS kommer att vara på plats under årets Stora Likarättsdagarna i Malmö den 21-22 maj och bland annat lyfta vårt arbete för jämlik hälsa ur ett globalt perspektiv.

I tidningen Likarätt och lika möjligheter som ges ut med anledning av Stora Likarättsdagarna skriver Anna-Theresia Ekman, ordförande i SLS kommitté för global hälsa tillsammans med Mia Appelbäck och
Sara Wide Gustafsson om kvinnors hälsa ur ett globalt perspektiv.

Kvinnors hälsa viktigt i det globala jämställdhetsarbetet
gh_flickor.jpg

Sverige är en viktig internationell röst för universell sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter. Den globala hälsan försämras nu för första gången på länge, bland annat till följd av covid-19-pandemin, inbromsningen av världsekonomin och flera pågående krig. Detta påverkar även kvinnors hälsa.

Sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter (SRHR) innefattar mödra- och nyföddhälsa, könsrelaterat våld, reproduktiv cancer, infertilitet, preventivmedel, aborter, HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Det finns många utmaningar globalt, och utsatta grupper drabbas värst [1]. 90% av de kvinnor som dör av cervixcancer lever i låg- och medelinkomstländer och fortfarande vaccineras inte alla unga mot HPV-viruset som orsakar de flesta fallen [2] [3]. Osäkra aborter står för ungefär 8% av alla mödradödsfall globalt [4], varav de allra flesta sker i låg- och
medelinkomstländer [5].

Det finns tydliga kopplingar till det bredare globala hälsoarbetet. Förbättrad mödra- och förlossningsvård leder till förbättrad hälsa och räddar liv. SRHR-satsningar ger både ökat välbefinnande och ökad inkomst för kvinnor, vilket i sin tur minskar fattigdom och främjar jämställdhet, och inverkar positivt på barns hälsa och välbefinnande [1].

SRHR-tjänster kan integreras i existerande sjukvårdssystem. Det gör att resurser används mer effektivt och att sjukvårdstjänster kan utnyttjas av fler. En möjlighet är att fokusera på vård under hela livscykeln. I Sri Lanka finns till exempel folkhälsobarnmorskor ”from womb to tomb” [6]. Sådana initiativ är viktiga och en möjlighet för Sverige att lära av.

Allt mer talar för att enbart tillgång till hälso- och sjukvård inte räcker, utan att vårdens kvalitet är avgörande. Vårdmötet är i detta fall centralt. Det kan till exempel handla om att jobba evidensbaserat, använda tolk, och ställa öppna frågor, men också om att våga reflektera kring sin egen bakgrund och sina egna fördomar [7].

SRHR är en viktig del i att verka för jämlik vård och jämställdhet, och påverkas på gott och ont av hela samhället. Det gör att vi måste arbeta brett både inom och utanför hälsosektorn. Oavsett om vi jobbar lokalt, nationellt eller globalt kan vårt arbete bidra till förbättrad hälsa och rättigheter för kvinnor.

Mia Appelbäck, ST-läkare obstetrik och gynekologi, Skånes universitetssjukhus Malmö,ledamot, Kommittén för Global Hälsa, SLS
Sara Wide Gustafsson, AT-läkare, ledamot programkommittén SLS
Anna-Theresia Ekman. Doktorand i global barnhälsa, Institutionen för global folkhälsa, KI, ordförande Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa

Referenser

 1. Starrs, A.M., et al., Accelerate progress-sexual and
  reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher-
  Lancet Commission. Lancet, 2018. 391(10140): p.
  2642-2692.
 2. Ferlay, J., et al., Cancer incidence and mortality worldwide:
  sources, methods and major patterns in GLOBOCAN
  2012. Int J Cancer, 2015. 136(5): p. E359-86.
 3. Bruni, L., et al., Global estimates of human papillomavirus
  vaccination coverage by region and income level: a pooled
  analysis. Lancet Glob Health, 2016. 4(7): p. e453-63.
 4. Say, L., et al., Global causes of maternal death: a WHO
  systematic analysis. Lancet Glob Health, 2014. 2(6): p. e323-33.
 5. Ganatra, B., et al., Global, regional, and subregional classification
  of abortions by safety, 2010-14: estimates from a Bayesian
  hierarchical model. Lancet, 2017. 390(10110): p. 2372-2381.
 6. Daniel, S., Why Sri Lanka beats India in maternal mortality
  ratios, in Al Jazeera. 2016.
 7. Essén, B., Obstetrik i ett globalt och migrationsrelaterat
  perspektiv, in Obstetrik, G. Ajne, M. Blomberg, Y. Carlsson,
  Editor. 2006, Studentlitteratur.

 


Stora Likarättsdagarna 2024

SLS kommer att vara plats i Malmö för att arrangerar program och SLS vice ordförande Catharina Ihre Lundgren inviger mötet.

Ur programmet
Jämlik hälsa i ett globalt perspektiv   
Anna-Theresia Ekman, Mia Appelbäck, SLS kommitté för global hälsa

Utmattningssyndrom – en kvinnlig läkares betraktelser   
Catharina Ihre Lundgren, SLS vice ordförande

cia.png

”Svenska Läkaresällskapet (SLS) vill bidra till en mer jämlik hälsa och ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem i Sverige och globalt, baserat på hälsa som mänsklig rättighet. SLS uppmuntrar aktiviteter kring global hälsa och hållbar utveckling, ur samtliga av Svenska Läkaresällskapets fyra perspektiv: vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Stora Likarättsdagarna är en återkommande mötesplats där dessa fyra perspektiv kan inkluderas i ett samarbete med likarätt och lika möjligheter i fokus.”

Catharina Ihre Lundgren, vice ordförande, Svenska Läkaresällskapet

 

Läs mer om Stora Likarättsdagarna