Hippokratesrevisioner på gång i Region Stockholm

Niklas Ekerstad, projektledare för SLS Hippokratesrevisioner, intervjuas av sajten Kvalitetsvård med anledning av att Region Stockholm planerar för att genomföra Hippokratesrevisioner inom ett antal husläkarmottagningar.

Hippokratesrevisioner är en modell för professionell granskning och klinisk revision av hälso- och sjukvården som Svenska Läkaresällskapet står bakom.

– Om denna modell verkligen ger det genomslag i vården som vi tror så kan den ersätta andra, mindre effektiva, uppföljningar som kostar mycket tid och pengar, säger Niklas Ekerstad, docent och specialist i internmedicin och kardiologi och projektledare för Hippokratesrevisioner på Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

Vårdcentraler i Stockholm inför Hippokratesrevisioner

Dagens Medicin rapporterar om att Region Stockholm planerar för  Hippokratesrevisioner inom primärvården under 2024.