DM debatt: ”Utan fortbildning stannar vården – men inte personalen”

Vem vill behandlas av personal som inte är uppdaterad med den senaste kunskapen, när man drabbas av en livshotande hjärtsjukdom, skriver representanter för Svenska hjärtförbundet och SLS i Dagens Medicin.

DM DEBATT Det är oroande att fortbildningen av vårdpersonal minskar trots att det yrkeslivslånga lärandet är nödvändigt för att hälso- och sjukvården ska kunna bedrivas effektivt och med hög kvalitet.

Inom området för hjärt-kärlsjukdomar har det tack vare forskning skett fantastiska medicinska framsteg under det senaste decenniet. Nya diagnostiska metoder, läkemedel och behandlingar har minskat dödligheten och förbättrat livskvaliteten för hjärtpatienterna.

Samtidigt är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken, så utvecklingen måste fortsätta. Det är därför avgörande att alla yrkeskategorier som arbetar med hjärt-kärlsjuka patienter kontinuerligt fortbildas.

Läs hela artkeln: ”Utan fortbildning stannar vården – men inte personalen” Dages Medicin 2024-05-07