Debatt: ”Vården av äldre måste bli bättre”

SLS anser att det finns uppenbara brister i vården av äldre som måste åtgärdas för att säkra en jämlik vård och hälsa.

Trots att svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet, finns det brister i vården av multisjuka eller sköra äldre individer. Det handlar bland annat om för få vårdplatser och kompetensbrist. Över- och underbehandling. Patienter som slussas mellan olika vårdenheter, samt dålig kontinuitet i primärvården.

I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet lyfter Svenska Läkaresällskapet ett antal åtgärder för att förbättra vården av äldre med komplexa vårdbehov.

Läs mer: ”Vården av äldre måste bli bättre” Svenska Dagbladet 2024-04-07