Debatt: "Låt arvfondspengarna gå till medicinsk forskning"

Riksrevisionen har granskat Allmänna arvsfonden och föreslår en ny ordning för hantering av dessa pengar.

Forska!Sverige, Svenska Läkaresällskapet tillsammans med en rad aktörer inom medicinsk forskning, uppmanar regeringen att bejaka Riksrevisionens förslag om att använda pengarna till anslag för forskning inom medicin och hälsovetenskap.

"Att satsa på forskning inom medicin och hälsovetenskap är en ekonomiskt lönsam investering. Forskningen har en direkt effekt på patienters hälsa, vilket är kopplat till ett av statens största budgetområden; vård och sjukförsäkringar", skriver debattörerna.

Allmänna arvsfonden innehar tillgångar på mer än 12 miljarder kronor, och  dessa behöver förvaltas på bästa möjliga sätt för landets invånares skull, men även för framtidens befolkning.

Läs hela debattartikeln "Låt arvfondspengarna gå till medicinsk forskning" Altinget 2024-03-21