Vi minns Barbro Westerholm

Barbro Westerholm, läkare och tidigare riksdagsledamot, har avlidit 89 år gammal efter en tids sjukdom.

Barbro Westerholm tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1959 och blev 1979 Socialstyrelsens första kvinnliga generaldirektör. Under sin tid på Socialstyrelsen drev Barbro Westerholm bland annat igenom att homosexualitet inte längre skulle ses som psykisk sjukdom. 1988 valdes Barbro Westerholm in i riksdagen där hon blev en känd förespråkare för hbtqi-frågor och bekämpandet av åldersdiskriminering. Sammanlagt tjänstgjorde hon 27 år i riksdagen.

– Barbro Westerholm arbetade under hela sitt liv för människors lika värde och har bidragit till viktiga samhällsförändringar. Hon har betytt oerhört mycket som kollega och varit en viktig inspiration för mig och många andra. Jag kommer att minnas Barbro med stor värme och saknad, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Barbro Westerholm blev 1994 invald som hedersledamot i Svenska Läkaresällskapet och hade ett mångårigt samarbete med SLS bland annat i frågor om likarätt.

Med anledning av hennes medverkan under Stora Likarättsdagarna 2020 intervjuades hon av SLS vetenskapliga sekreterare, Ola Björgell.

Då beskrev Barbro Westerholm sig själv med orden:

”Jag har bland annat arbetat som läkare, professor och chef för Socialstyrelsen fram till min 65-årsdag. Men jag har aldrig sett mig själv som pensionär. Jag är Barbro Westerholm som är nyfiken på morgondagen och tänker fortsätta leva livet så länge jag vill och kan”.

– Barbro Westerholm var en fantastisk kollega och stark kraft i vårt arbete med likarätt och Mänskliga Rättigheter. Hon såg och stöttade människor som verkligen behövde en vän vid sin sida. Barbro brukade säga att hon ofta snubblade över saker som behövde förändras. Det vill säga, hon stannade upp, lyssnade vänligt och kärleksfullt på sin nästa, och agerade sedan kraftfullt mot det orättfärdiga, säger Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet.  

I samband med att Barbro Westerholm 2021 släppte boken ”Om att aldrig ge upp” medverkade hon i ett SLS webinar tillsammans med Ola Björgell.  Det blev ett fint samtal kring livet och döden, om att vara årsrik och varför det för henne varit så viktigt att aldrig ge upp.

År 2022 blev Barbro Westerholm invald i Region Skånes Likarättsakademi för hennes yrkeslivslånga arbete med allt från HBTQIA+, kvinnors hälsa, sex & samlevnad, genus, våld i nära relationer till årsrikedom och om döden.

Läs artikeln: Ola möter Barbro
Se inspelning från SLS webinar: Ola möter Barbro