Utredning om medicinska åldersbedömningar stoppas av regeringen

Beslutet att lägga ned utredningen kommenteras av SLS delegation för medicinsk etik. Besvikelsen är stor och konsekvenserna oroar.

Utredningen har haft i uppdrag att granska Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för medicinska åldersbedömningar och det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget för metoden samt hur det vetenskapliga underlaget och myndighetens utlåtanden har utvecklats över tid. Nu väljer regeringen att lägga ned utredningen som även initierat ett svenskt forskningsprojekt. Slutbetänkandet skulle ha presenterats i maj 2024.

Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik har varit starkt kritiskt till RMV:s metoder för åldersbedömningar och varit pådrivande i att utredningen kom till stånd. Idag är besvikelsen stor. Mikael Sandlund tidigare ordförande i SLS delegation för medicinsk etik säger till Läkartidningen att beslutet om att lägga ned utredningen är »obegripligt«.

Anders Castor, nuvarande ordförande i SLS delegation för medicinsk etik är oroad.

– Metoderna för medicinska åldersbedömningar är osäkra. Nu går vi miste om ny och viktig kunskap från det forskningsprojekt som utredningen initierat. Det är upprörande och i förlängningen rättsosäkert, säger Anders Castor.