"Stora vinster för patienter och samhället om vård som inte bör göras fasas ut"

Ny rapport från Socialstyrelsen visar på vikten av att jobba med att identifiera och fasa ut onödig vård. Det är samma utgångspunkt som finns i SLS projekt Kloka Kliniska Val.

I veckan publicerade Socialstyrelsen rapporten Vård som inte bör göras där de går igenom ett stort antal rekommendationer från de nationella riktlinjerna med statusen ”icke-göra”. Rekommendationer om åtgärder som inte bör användas är tänkta att vara ett stöd i arbetet med att anpassa verksamheten. Trots det visar Socialstyrelsens utvärdering att flera av åtgärderna fortfarande tillämpas.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar detta värdefulla bidrag till att snabba på utmönstringen av vård som är onödig och i värsta fall även skadlig för patienten. Det är samma utgångspunkt som finns i SLS projekt Kloka Kliniska Val.

– Det är väldigt värdefullt att fler aktörer nu påvisar samma problem som vi uppmärksammat och som resulterat i att vi nu dragit i gång med Kloka Kliniska Val. Det finns stora vinster för patienter och samhället om vård som inte bör göras fasas ut så att vi kan fokusera på den nödvändiga vården och följa de prioriteringsprinciper som ska vara vägledande, säger Martin Serrander, ordförande i SLS arbetsgrupp Kloka Kliniska Val. Vi måste dock vara försiktiga och verkligen värdera de olika åtgärderna i förhållande till de enskilda patienterna. Socialstyrelsens riktlinjer är inga behandlingsrekommendationer på individnivå, men de aggregerade resultaten och den variation som finns över landet visar på att det finns mycket att vinna på att se över implementeringen av dessa rekommendationer.

I SLS projektet Kloka Kliniska Val utgår man från så kallad lågvärdevård med syfte att identifiera ett antal olika sådana företeelser inom den egna specialiteten, kliniken eller vårdcentralen. Ett arbete som bygger på dialog och samverkan tillsammans med patienter.  Syftet är inte att göra några övergripande besparingar utan att flytta resurser från onödig till nödvändig vård, så att vårdens begränsade resurser räcker till fler medicinskt motiverade insatser.

– Vi ser att det finns bra förutsättningar att kunna intensifiera arbetet med att utmönstra lågvärdevård om vi kan samverka med Socialstyrelsen i detta. Utifrån vårt gemensamma mål men med olika organisatoriska utgångspunkter bör vi kunna dra nytta av varandra. Genom att engagera professionen på det sätt som Kloka Kliniska Val gör förbättras förutsättningarna att anpassa verksamheterna till att sluta ge onödig vård, säger Tobias Alfvén, ordförande i SLS.