Glad sommar!

Sommarhälsning från Svenska Läkaresällskapets ordförandeTobias Alfvén.

Jag har precis klivit av mitt kvällspass på Sachsskas barnakut och cyklat hem genom stan. Det har varit några varma veckor och naturen längtar desperat efter mer nederbörd. Gräset som brukar vara som grönast just vid denna tid på året är redan sönderbränt på sina ställen och vi går mot en rekordvarm sommar. Ännu en påminnelse om klimatförändringarnas förödande effekter.

Inom hälso- och sjukvården väntar en sommar med bemanningssvårigheter och fortsatt vårdplatsbrist. De som kommer drabbas hårdast är multisjuka sköra äldre. Vårdplatsfrågan är en av SLS prioriterade frågor och under våren arrangerades en webbinarserie på temat som finns att se på SLS YouTube-kanal. Tillsammans har vi även lyft frågan i flera debattartiklar och uppmanat regionpolitiker att satsa på akutsjukhusen och dess medarbetare i stället för att spara. För att åtgärda vårdplatsbrisen krävs just satsningar på vårdens medarbetare och en utbyggd primärvård med tillräckligt antal specialister i allmänmedicin med ansvar för avgränsad lista.Vår förhoppning är att regeringen går vidare med förslag för att stärka primärvården med fler ST-tjänster i allmänmedicin. Vi kan inte invänta den parlamentariska utredningen som regeringen nyligen tillsatt för att utreda ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. En viktig utredning där vi ser SLS som en självklar dialogpartner för att säkra våra kärnvärden och perspektiv.

Under årets Almedalsvecka kommer SLS att vara på plats och jag kommer att delta i flera olika seminarier och lyfta två andra högaktuella frågor under våra egna seminarier.

Den första rör kunskapsstöd för kloka kliniska val i hälso- och sjukvården. Vad är egentligen vitsen med kunskapsstyrning, för vem och till vilken nytta? Vi översköljs av riktlinjer och vårdprogram - hur vet vi att det gagnar patienterna? Går det och ska vi följa alla riktlinjer och hur utvärderas åtgärderna så att resurserna används rätt?
SLS arbetar även med projektet Kloka Kliniska Val som handlar om att lista åtgärder i sjukvården med avsaknad av patientnytta, samt verka för en kulturförändring som underlättar för kliniker och patienter att i samråd välja bort sådana åtgärder. Om ett sådant arbete tillämpas nationellt får vi både en bättre resursanvändning och en mer jämlik vård.
Den andra frågan rör precisionsmedicin och AI som innebär stora möjligheter till bättre prevention, diagnostik och bättre och mer individualiserad behandling till många människor. Men finns det en baksida som vi behöver förhålla oss till? Riskerar vi tappa kontrollen, både över våra egna personliga data som patienter, men också över styrningen av hälso- och sjukvården? Jag ser framemot två intressanta diskussioner tillsammans med kollegor och beslutsfattare.

Läs mer

nämnden_23.jpg

Vid vårens sista nämndmöte som ägde rum i förra veckan tackade vi av Ola Björgell som efter sex fantastiska år avgår som SLS vetenskapliga sekreterare samt ordförande i SLS programkommitté.

Under Olas tid har SLS programverksamhet vitaliserats och utgör en arena där vi tillsammans lyfter vetenskap och högaktuella hälso- och sjukvårdsfrågor. Jag vill även hälsa Jonas F Ludvigsson varmt välkommen som ny vetenskaplig sekreterare. Jonas tillträder den 1 juli 2023 och vi ser framemot samarbetet.

Avslutningsvis är det viktigt att framhålla att samtidigt som det finns många utmaningar i hälso- och sjukvården så finns det mycket som fungerar bra och som vi kan vara stolta över. Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och det är tack vare alla er som arbetar kliniskt, forskar och undervisar. Stort tack till er alla som arbetar för att ständigt förbättra hälso- och sjukvården för patientens bästa.

Nu väntar förhoppningsvis en fin sommar (inte för varm) med tid för vila och återhämtning. Så ses och hörs vi igen. Jag ser fram emot fortsatt arbete med er och vill särskilt lyfta höstens ordföranderåd där Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, är inbjuden gäst.

Sommar-hälsningar
Tobias Alfvén

SLS i Almedalen 2023

Svenska Läkaresällskapet är på plats i Almedalen för att lyfta högaktuella hälso- och sjukvårdsfrågor. Läs mer www.sls.se/almedalen23