Svenska Läkaresällskapet fördömer alla former av terroristhandlingar, brott mot krigets lagar, rasism, antisemitism och religionsförföljelse

Kriget mellan Israel och Hamas har pågått i fyra veckor, sedan Hamas terrordåd och gisslantagning, och situationen är katastrofal. Tusentals civila har mist livet på bägge sidor och närmare hälften av dem är barn. Befolkningen i Gaza lever i en humanitär kris. Stora delar av Gaza är sönderbombat och det råder akut brist på vatten, förnödenheter, mediciner och elektricitet. Hälso- och sjukvårdssystemet står inför en kollaps.

Svenska Läkaresällskapet fördömer alla former av terroristhandlingar, brott mot krigets lagar, rasism, antisemitism och religionsförföljelse.

– Det är med bestörtning som jag följer nyhetsrapporteringen om kriget mellan Israel och Hamas sedan den fruktansvärda terroristattacken den 7 oktober. Civilbefolkningen på bägge sidor av konflikten lider oerhört och invånarna i Gaza är i akut behov av humanitärt stöd för att säkra basala behov som el, vatten, mat och vård. När det sker brott mot krigets lagar är det viktigt att omvärlden reagerar och gemensamt står upp för den internationella humanitära rätten, oavsett vilken part det gäller. Vi kan inte acceptera att civila är måltavlor eller gisslan, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.