SLS certifierar kompetens inom radiologi för ökad patientsäkerhet

Under årets Röntgenvecka som äger rum den 12–15 september i Uppsala kommer Svenska Läkaresällskapet (SLS) att vara på plats tisdagen den 12 september för att dela ut de första certifikaten till de som kompetenscertifierats i tre olika fördjupningsområden inom radiologi.

Certifiering av enskilda läkares kompetens inom ett fördjupningsområde sker i Svenska Läkaresällskapets (SLS) regi och syftet med certifieringen är att kunna intyga specialistkunskaper inom ett definierat fördjupingsområde inom en av Socialstyrelsen godkänd basspecialitet.

Under 2022 tog Svenska Läkaresällskapet i samverkan med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi fram ett ramverk för en samordnad process för certifiering av fördjupningsområden. Sedan dess har fyra delföreningar inom medicinsk radiologi inkommit med ansökningar; Barn- och ungdomsradiologi, Gastrointestinal och Abdominell radiologi, Muskuloskeletal radiologi samt Urogenital radiologi. Sedan tidigare certifierar SLS även inom interventionell radiologi.

Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning, har i samverkan med Mattias Bjarnegård, Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, byggt upp ramverket för SLS certifiering samt varit med och bedömt inkomna ansökningar.  

– Det är med stor glädje som vi kan skörda frukterna av vårt arbete med att få SLS certifieringsverksamhet på plats. Vår förhoppning är att certifieringen ska leda till höjda kunskapskrav, ökad patientsäkerhet, förbättrad vårdkvalitet samt ökad säkerhet för arbetsgivare i samband med anställningar, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning. Nu ser vi fram emot att inleda samarbeten med fler föreningar inom SLS om att certifiera kompetens inom respektive specialitet och fördjupningsområden.

– Inom radiologin har vi över tid sett en allt större efterfrågan på fördjupad kompetens inom särskilda områden där man till och med från myndighetshåll benämner behov av subspecialitet och särskild kompetens som inte finns definierad. Att vi inom radiologin tillsammans med SLS fått arbeta fram en generisk modell där professionen är djupt involverad i att denna kompetens definieras och sedan värderas är verkligen positivt, och förhoppningsvis blir denna modell till nytta för andra specialiteter i liknande situation. Bra för patienterna, bra för sjukvården och bra för radiologin, säger Mattias Bjarnegård, områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, överläkare radiologi samt styrelseledamot i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.


Läs mer: SLS certifiering av kompetens inom fördjupningsområden

Läs mer: Hur ni som förening i SLS ansöker om certifiering