Stort grattis årets pristagare!

Det är med stor glädje som Svenska Läkaresällskapet delar ut en rad priser för god medicinsk forskning, etisk medvetenhet och medicinsk språkvård.

Tisdagen den 24 oktober ägde årets prisutdelning rum under SLS Årshögtid. På plats i SLS vackra Karolina Widerström-sal var pristagare med gäster, medlemmar, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, samt företrädare för organisationer och myndigheter. SLS ordförande Tobias Alfvén delade ut priserna tillsammans med SLS vice ordförande Cia Ihre Lundgren och Malin Henriksson, organsiationssekretare SLS.

Till minne av Barbro Westerholm


Barbro_bild.jpg

Kvällen inleddes med att vi hedrade de som under året lämnat oss. En person som haft särskild stor betydelse för svensk hälso- och sjukvård, samhället i stort och Svenska Läkaresällskapet är Barbro Westerholm. Hon arbetade under hela sitt liv för människors lika värde och har bidragit till viktiga samhällsförändringar.

Prisutdelning

Alvarengas pris 50 000 kronor

Alavernags.jpg

Alvarengas pris 2023 gick till forskargruppen vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, vid Karolinska Institutet. På plats för att motta priset var Louise Lundborg, Linnea Ladfors, Anna Sandström och Olof Stephansson.

Forskargruppen belönas för artikeln: “Risk of postpartum hemorrhage with increasing first stage of labor duration” med valspråket ”Hur lång tid det tar att föda kan påverka risken att blöda”.

Bengt I Lindskogspris - 50 000 kronor

Språkpriset.jpg

Priset tilldelades Jarl Holmén för hans omfattande och gedigna arbete för den medicinska språkvården med 50 000 kronor.

Bengt Winblads pris 150 00 kronor

Bengt Winblads pris.jpg

Priset tilldelades Laura Fratiglioni, professor vid Karolinska Institutet, för hennes mycket framstående insatser inom neuroepidemiologi som ökat förståelsen om vilka riskfaktorer som leder till att personer insjuknar i demenssjukdomar, framför allt Alzheimers sjukdom.

Bästa vetenskapliga projektansökan 100 000 kronor

Projansökan.jpg

Priset tilldelades Bahira Shahim, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet för ansökan: ”Kartläggning av nya mekanismer vid mitralisklaffsjukdom med fokus på dess roll vid hjärtarytmier och plötslig hjärtdöd”.

Ellis & Ivar Janzons pris 70 000 kronor

Ellis.jpg

Priset delades mellan två pristagare: Elisabet Nylander, professor, Umeå Universitet samt Arne Wikström, docent, Karolinska Universitetssjukhuset. Elisabet Nylander belönades för hennes långa kliniska gärning och forskning kring sexuellt överförbara infektioner och genital dermatologi och Arne Wikström för att han under många år bedrivit ett gediget arbete för ökad kunskap om sexuellt överförda infektioner.

Hippokrates priset 10 000 kronor och Clarence Blomquist- medaljen i silver

Hippokrates.jpg

Priset tilldelades Per Melander, allmänläkare i Ljusdal samt chefläkare i Region Gävleborg, för hans enträgna arbete med att förbättra vården för de allra sjukaste på särskilt boende för äldre och i hemsjukvården.

Hållbarhetspriset 25 000 kronor

Hållbarhet.jpg

Priset tilldelades Charlotte Höög, överläkare, medicine doktor, endoskopimottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, för hennes hållbarhetsarbete inom gastrointestinal endoskopi.

Ingvarpriset 35 000 kronor och 200-års medaljen i brons

Ingvar.jpg

Priset tilldelades Henrik Zetterberg, professor, Göteborgs universitet, för hans framstående forskningsinsatser inom kognitiva sjukdomar.

Jubileumspriset 150 000 kronor och SLS sekelmedalj i silver

Jubileum.jpg

Priset tilldelades Lisa Juntti-Berggren, professor,  Karolinska Institutet, för hennes studier av Apolipoprotein CIII och diabetes mellitus.

Lennmalmspris 25 000 kronor och Lennmalms silvermedalj

Lennmalm.jpg

Priset delades mellan Årets pris delas mellan: Paula Nordling, Göteborgs universitet, Sinja Kristiansen, Skånes Universitetssjukhus och Rasmus Berglund, Karolinska Institutet.

Paula Nordling belönas för hennes försäkringsmedicinska studier med inriktning på läkares arbete med sjukskrivning av patienter med vanlig psykisk ohälsa.

Sinja Kristiansen belönas för insatser inom det syfilidologiska forskningsområdet där hennes utmärkta avhandlingsarbete bland annat fokuserar på den sexuellt överförda infektionen humant papillomvirus (HPV).

Rasmus Berglund belönas för sina insatser inom det neurologiska forskningsområdet.

Oscar Medinspris 25 000 kronor

citat_petter.jpg

Priset tilldelades Petter Brodin, Karolinska Institutet, för den vetenskapliga artikeln: ”The Immunology of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children with COVID-19” som publicerades i tidskriften Cell 2020.

Reuterskiöldpris 40 000 kronor

Reuterskiöld.jpg

Priset tilldelades Jesper Lagergren, professor, Karolinska Institutet, för hans upptäckter som har haft stor betydelse för prevention, diagnostik och behandling av matstrups- och magsäckscancer.

Schlasbergspris 25 000 kronor

schlasberg.jpg

Priset tilldeldes Artur Schmidtchen, professor, Lunds universitet,  för hans framstående studier kring endogena antimikrobiella peptiders betydelse för behandling av hudinfektioner.

Translationella forskningspriset 100 000 kronor

Translationella.jpg

Priset tilldelades Dag Leonard, överläkare, lektor i reumatologi, Uppsala universitet, för ansökan: ”Towards precision medicine in Systemic Lupus Erythematosus via analysis of polygenic risk”.

Läs mer om årets pristagare


Pristagarnas tacktal

pristagarnas tacktal.jpg

Jubielumspristagaren Lisa Juntti-Berggren, höll pristagarnas tacktal.


Hedersledamöter

hedersledamöter.jpg

Till hedersledamöter utser Svenska Läkaresällskapet personer med erkänd skicklighet inom medicinen eller som på betydelsefullt sätt främjat Läkaresällskapets verksamhet. På plats för att motta sina hedersledamotsbrev var Ulf Måwe, specialist i allmänmedicin, Ylva Böttiger, professor i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet samt Håkan Billig, professor i fysiologi och läkare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Ordförandes föredrag

ordförandes föreläsning.jpg

Enligt tradition håller Läkaresällskapets ordförande ett föredrag under årshögtiden. I år höll SLS ordförande Tobias Alfvén ett gripande föredrag om utmaningarna och möjligheterna i världen och medicinen med budskapet om att vi måste fortsätta arbeta tillsammans för bästa möjliga hälsa för alla.

Mingel & middag
collage_4.jpg

Efter avslutad Årshögtid följde mingel och middag för inbjudna gäster.

Stort tack för en fantastisk kväll!

collage_3.jpg

Stort tack till alla pristagare, hedersledamöter, gäster samt musikerna Erik Söderlind, gitarr, Anders Fjeldsted, bas, Jonas Bäckman, trummor och sångerskan Emmalisa Hallander som förgyllde kvällen med vacker musik.

Foton: Samuel Unéus