Aktuella sjukvårdspolitiska frågor på agendan

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson öppnar upp för närmare dialog med SLS.

Torsdagen den 9 februari samlades SLS medlemsföreningar, sektioner, lokala läkarsällskap, associerade föreningar samt Kandidat- och underläkarföreningen till det nionde ordföranderådet.

Mötet ägde rum i Svenska Läkaresällskapets Karolina Widerström-sal samt online och samlade närmare 50 representanter för SLS föreningar som deltog för att utbyta information och diskutera aktuella professionsgemensamma frågor.

Specialinbjuden gäst var sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson som lyfte några aktuella frågor på ministerns bord.

Bland annat kommer regeringen under våren att tillsätta en parlamentarisk utredning för att utreda huvudmannaskapet. Ministern menade att det finns ett brett politiskt stöd för mer nationell och statlig styrning av vården. Andra aktuella frågor som lyftes var vårdplatsbristen, kompetensförsörjningen och Sveriges ökade beredskap inför nästa kris.

När det kommer till läkares fortbildning fick ministern ett medskick att gå vidare med de förslag som SLS och Läkarförbundet presenterat i en skrivelse till ministern om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur vårdgivarens ansvar för läkares fortbildning kan förtydligas.

När det gäller den nära vården var ministern enig om att primärvården måste byggas ut och att vägen dit bland annat nås genom förbättrad arbetsmiljö för att locka fler specialister i allmänmedicin samt avgränsad lista enligt Socialstyrelsens rekommendation på 1 100. Ministern lyfte även särskilt fram vikten av en fast namngiven läkare.

När det gäller den högaktuella frågan om läkemedelsbrist och restnoteringar lyfte ministern fram den nya lag som börjar gälla från och med den 1 juli 2023. En lag som syftar till att förbättra tillgången på läkemedel och underlätta hanteringen av bristsituationer genom bland annat införandet av sanktionsavgifter för företag som inte informerar om kommande brist på läkemedel och stärkt lagerhållning. Ministern avslutade med att öppna upp för ett nytt möte med SLS i september/oktober för att följa upp om den gett effekt.

Foto: Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och SLS ordförande Tobias Alfvén.