2023 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin

Katalin Karikó och Drew Weissman belönas med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2023 för upptäckter kring nukleosidbasmodifieringar som möjliggjort utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.

I ett pressmeddelande från Nobelförsamlingen står:

"Pristagarnas banbrytande forskning har på ett fundamentalt sätt ändrat vår förståelse för hur mRNA samspelar med immunsystemet. Detta bidrog till den enastående snabba utvecklingen av vaccin under ett av vår tids största hot mot människors hälsa".

- Fantastiskt roligt att årets Nobelpristagare belönas för upptäckter som möjliggjorde den rekordsnabba utvecklingen av mRNA-vacciner mot covid-19, ett vaccin som räddat många människoliv. Vidare hoppas och tror jag att denna teknologi kan och kommer att användas för framtida vacciner mot många andra sjukdomar säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.


Läs mer