Kloka Kliniska Val för en förbättrad hälsa och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet (SLS) kommer att verka för att introducera utmönstring av lågvärdevård enligt Choosing Wisely-modellen i Sverige.

Beslutet togs av SLS nämnd i samband med att SLS arbetsgrupp för Kloka Kliniska Val presenterat en slutrapport som visar att minst 20% av sjukvårdens resurser beräknas gå till spillo genom användning av tester, undersökningar och behandlingar som inte är av värde för patienterna, så kallad lågvärdevård.

Det var efter ett beslut i SLS fullmäktige 2020 som arbetsgruppen för Kloka Kliniska Val bildades med representation av flera specialiteter för att undersöka förutsättningarna för en kampanj strukturerad enligt Choosing Wisely-modellen, anpassad efter svenska förhållande och i samarbete med relevanta aktörer. I korthet handlar det om att lista åtgärder i vården med avsaknad av patientnytta. I en rapport kartläggs nu förutsättningarna för att introducera modellen, som på svenska benämns Kloka Kliniska Val.

– Vår kartläggning visar att det finns goda förutsättningar för att mönstra ut vård som inte gör nytta genom att införa Kloka Kliniska Val i svensk hälso- och sjukvård. Genom att styra hälso- och sjukvården mot långsiktig hållbarhet med minskat resursslöseri kan vi uppnå ökad kvalitet, säger Martin Serrander ordförande i arbetsgruppen för Kloka Kliniska Val. Principerna och syftet med att arbeta enligt Choosing Wisely-modellen anser vi ligger helt i linje med Läkaresällskapets mål att på ett oberoende sätt och på vetenskaplig grund verka för förbättrad hälsa och sjukvård.

– Hälso- och sjukvårdens begränsade resurser måste värnas och här har vi som läkare ett ansvar både vad gäller över- och underdiagnostik. Att SLS, som läkarkårens oberoende vetenskapliga professionsorganisation, ska vara med och leda arbetet med att införa Kloka Kliniska Val i Sverige känns självklart, men det kommer att krävas extern finansiering och samverkan. En stor del av arbetet vilar på våra specialitetsföreningar som tillsammans med patienter och andra aktörer ska identifiera åtgärder för att utmönstra inom sin specialitet, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet. Det är också viktigt att poängtera att det handlar om att öka kvaliteten i vården. Genom att välja bort verkningslös eller skadlig vård, kan våra begränsade resurser räcka till fler medicinskt motiverade insatser.

Läs rapport >>

Läs även "Nu ska sjukvården lära sig att göra kloka val" Dagens Medicin 2023-08-23