Julhälsning

Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén lyfter några av årets höjdpunkter och önskar alla medlemmar en god jul.

Det är med många känslor jag summerar det gångna året. För Svenska Läkaresällskapets del så har vi tillsammans klivit fram i flera viktiga frågor, knutit närmare kontakt med vårdens beslutsfattare och fått fler förfrågningar om att vara delaktiga i frågor som rör hälso- och sjukvårdens utveckling.

Ett stort glädjeämne är SLS medlemsreform som fallit väl ut. Nu samlar vi tillsammans runt  34 000 medlemmar indelade i 54 medlemsföreningar (och två tillkommer efter nyår!), 13 sektioner, 17 associerade föreningar och 9 lokala läkarsällskap. Vårt samarbete har utvecklats, och bra synpunkter på ytterligare förbättringar har framkommit i utvärderingen av medlemsreformen, som kommer att presenteras i en rapport under våren.

Känslan är att vi är på rätt väg och att vi tillsammans under året stärkt professionens inflytande i hälso- och sjukvården. Våra projekt Kloka Kliniska Val och Hippokratesrevisionen är goda exempel på detta, likaså vårt arbete med kunskapsstyrning. Vårdens beslutsfattare har insett vikten av att ha med professionen när hälso- och sjukvården ska utvecklas, vare sig det gäller uppföljning och utvärdering, framtagandet av nya kunskapsstöd, eller utfasning av det som inte längre gör nytta. Detta har inte kommit gratis, utan bygger på att vi tillsammans tagit initiativ till flera projekt, där vi som profession är med och leder arbetet. Jag imponeras dagligen av alla er fantastiska kollegor som engagerar er för en förbättrad hälso- och sjukvård samtidigt som ni jobbar kliniskt, forskar eller undervisar.

Samtidigt som det finns mycket att glädjas över så kvarstår stora utmaningar. Många regioner går med stora underskott och personalnedskärningar och nedprioritering av läkares fortbildning riskeras. För att säkra en hälso- och sjukvård med hög kvalitet behövs rätt kompetens på rätt plats. Att dra ned på personal och fortbildning drabbar patienterna – något som svensk hälso- och sjukvård inte har råd med.

Om jag blickar ut mot vår omvärld så förmörkas den av krig, konflikter och humanitära kriser. I Sverige har vi förslaget om anmälningsplikt, som går helt emot läkaretiken, och som har mött massivt motstånd bland vårdens professioner – nu kan vi bara hoppas att den pågående utredningen lyssnat på kritiken. Detsamma gäller regeringens biståndspolitik, som resulterat i att anslagen till utvecklingsforskning stoppats, vilket kommer att slå hårt mot de redan utsatta i världen.

Som barnläkare blir jag extra orolig för det hårdare samhällsklimatet då det påverkar våra barn och deras framtid. För att säkra en framtid behöver även den gröna omställningen påskyndas då det är just barn och äldre som drabbas hårdast av klimatförändringarna, därför brådskar en utfasning av de fossila bränslena.

När det gäller sköra äldre med multisjuklighet så behöver kunskapen öka och därför presenterade SLS nyligen ett nytt anslag om två miljoner kronor som ska gå till tvärvetenskaplig forskning inom området.

Att värna vård efter behov är en av SLS prioriterade frågor som vi tillsammans lyft när vi sett förslag som leder till undanträngningseffekter. Nu senast när vi besvarade remissen om en effektiv och behovsbaserad digital vård. Det finns många fördelar med att vården digitaliseras, men det får inte sätta de demokratiskt beslutade etiska prioriteringsprinciperna ur spel. Den med störst vårdbehov ska gå först och medicinska prioriteringar ska grundas på behov snarare än efterfrågan.

När nu året går mot sitt slut vill jag tacka er alla som på ett eller annat sätt varit med och bidragit till bästa möjliga hälsa för alla. Vi ska fortsätta vårt arbete under 2024 och vara med och leda utvecklingen av hälso- och sjukvården för patienternas bästa. Jag hoppas att vi blir än fler som vill vara med i arbetet för bästa möjliga hälsa för alla. Med hopp om ett ljusare 2024!

God jul och gott nytt år!
Tobias Alfvén
Ordförande

I år har Svenska Läkaresällskapet valt att bidra till livräddande vård genom Läkare Utan Gränser som det senaste året har genomfört 3 miljoner rutinvaccinationer, assisterat vid drygt 300 000 förlossningar och gjort mer än 12,5 miljoner patientundersökningar.


Mejlfot_2023_SWE_XL.png