IVO:s granskning understryker vikten av åtgärder för en stärkt kompetensförsörjning

SLS kommenterar nyheten om att Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet får i uppdrag att ta fram en plan för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson meddelade under en pressträff i veckan att regeringen ger Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet i uppdrag att ta fram en nationell plan för att förbättra kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

Ett besked som kom samma dag som IVO:s granskning av 27 akutsjukhus presenterades och där IVO riktar kritik mot samtliga granskade sjukhus för brister på disponibla vårdplatser. Enligt IVO kan patientsäkerheten inte längre garanteras.

Svenska Läkaresällskapet har i en rad debattartiklar lyft vikten av satsningar på vårdens medarbetare.

– Situationen i hälso- och sjukvården är hårt ansträngd med en underdimensionerad primärvård, för få vårdplatser och personal- och kompetensbrist. Det är hög tid att investera i vårdens medarbetare för att säkra patientsäkerheten och vi är gärna med och bidrar i det arbetet, säger Tobias Alfvén, Svenska Läkaresällskapets ordförande.