Investeringarna i medicinsk forskning har minskat

DEBATT: De statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling har minskat de senaste åren. Samtidigt finns ett stort stöd från allmänheten för stärkta investeringar. Det visar en ny opinionsundersökning.

Regeringen måste vända den här negativa trenden för att undvika försämrade möjligheter att utveckla de framsteg som gör att befolkningen kan få tidigare och mer effektiva diagnoser och behandlingar. Det handlar om att rädda liv och öka livskvalitet, skriver SLS ordförande Tobias Alfvén tillsammans med styrelsen för Forska!Sverige.

Läs hela debattartikeln: "Trots väljarstöd har investeringarna i medicinsk forskning minskat" Altinget 2023-06-20

Läs om opinionsundersökningen