Hängiven vårdare av det medicinska språket prisas

SLS belönar Jarl Holmén med Bengt I Lindskogs språkpris 2023 för hans omfattande och gedigna arbete för den medicinska språkvården.

Jarl Holmén är för många känd från Läkartidningen, där han sedan 1986 har varit korrekturläsare och redigerare samt redaktör för spalten ”Medicinens språk”. Inom SLS har Jarl Holmén varit ledamot i SLS kommitté för medicinsk språkvård under åren 1990–2012 och sedan 2002 har han även varit sakkunnig inom ämnesområdet medicin för Svenska Akademiens ordbok. Med en fil kand-examen, psykologexamen och läkarexamen har Jarl en tung akademisk ryggsäck som kommit till sin rätt inom det medicinska språkvårdsområdet.

–Det är fantastiskt roligt att få uppmärksamma Jarl Holméns mångåriga arbete inom medicinsk språkvård. Inom kommittén har han bidragit med sin gedigna och djupa kompetens. Under sin tid på Läkartidningen har han varit drivande i språkfrågor där han med sin medicinska utbildning som bakgrund bidrog till kvalitetssäkring av texterna, vilket också inneburit en standardisering av det medicinska vetenskapliga språket. Hans arbete för SLS kommitté för medicinsk språkvård, Läkartidningen och Svenska Akademien har haft och har fortfarande stor betydelse för den medicinska språkvården, säger Magnus Fogelberg, ordförande i SLS kommitté för medicinsk språkvård.

–Det är en stor ära att belönas med Bengt I Lindskogs språkpris och att mitt arbete uppmärksammas. Jag har under större delen av mitt yrkesliv varit engagerad i medicinsk språkvård och det är ett stort intresse för mig, säger Jarl Holmén.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagaren belönas med 50 000 kronor.

Om Bengt I Lindskogs språkpris
Priset främjar medicinsk språkvård och delas ut vartannat år.