SVD debatt: ”Anpassa digitala medier efter barn, inte tvärtom”

Varför ska barn och unga anpassa sig till den digitala världen, hur beroende­framkallande, laglös och skruvad den än är? Skärp i stället reglerna för digitala plattformar, skriver representanter för Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa, Svenska Läkaresällskapet och SLS arbetsgrupp kraftsamling för ungas psykiska hälsa med flera på SVD debatt.

Svenska Läkaresällskapets kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa har identifierat ”balans mellan tid ägnat åt digitala medier och hälso­främjande aktiviteter” som en av de viktigaste insatserna för att förbättra hälsan. I dag tillbringar majoriteten av svenska ungdomar mellan tre till sex timmar med digitala medier utanför skolarbetet per dygn. Detta inkluderar sociala medier, spel, film, tv-serier och video­klipp. Internet kan underlätta och berika våra liv på många sätt. Barn och unga använder digitala medier som ett socialt forum, för att informera sig och skapa eget innehåll. Hur kan vi behålla de goda effekterna av digitala medier, men reglera de negativa? I dessa ingår effekter av själva innehållet, vilket inkluderar jämförelse med andra, mobbing och övergrepp.

Läs debattartikel ”Anpassa digitala medier efter barn, inte tvärtom” SVD debatt 2023-02-04