Charlotte Höög belönas med SLS Hållbarhetspris

Svenska Läkaresällskapet (SLS) belönar Charlotte Höög, Karolinska Universitetssjukhuset, med Hållbarhetspriset 2023, för hennes insatser för en mer hållbar hälso- och sjukvård.

Charlotte Höög, överläkare, medicine doktor, endoskopimottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, uppmärksammas för att hon har initierat och genomfört ett arbete inom gastrointestinal endoskopi, som är ett område som arbetar med stora volymer och med kraftig miljöpåverkan.

Genom att genomlysa olika processer (endoskopiska behandlingar) har man lyckats identifiera områden som kan minska klimatpåverkan genom att:

  • Ta bort icke nödvändiga förbrukningsvaror
  • Ersätta engångsmaterial med flergångsmaterial
  • Välja förbrukningsvaror med lägre miljöpåverkan
  • Minska elförbrukning genom att stänga av apparatur så fort den ej används
  • Boka in patienter på besök med flera undersökningar för att minska antalet resor
  • Uppdatera och informera om riktlinjer för att undvika endoskopi på svag indikation
  • Förbättra avfallssortering för återvinning.

– Hållbarhetspriset är vårt yngsta pris och det fyller en viktig funktion genom att belöna och uppmärksamma kollegor som bidrar till minskade skador på miljö och klimat. Charlotte har visat att hon genom kritiskt tänkande genomfört förändringar på lokal nivå för ökad hållbarhet – bättre både för patienter och miljön. Hon är en viktig inspiratör som vi hoppas många tar efter, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

– Det är viktigt att vi som läkare ständigt har med ett hållbarhetstänk i vårt arbete och jag är stolt och glad över att vårt arbete på Karolinskas mottagningar för gastrointestinal endoskopi uppmärksammas. Tillsammans kan vi göra skillnad för en mer hållbar hälso- och sjukvård, säger Charlotte Höög.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagaren belönas med 25 000 kronor.

Om Hållbarhetspriset
Hållbarhetspriset har delats ut sedan 2020 och tilldelas läkare som främjar och arbetar med hälso- och sjukvårdens hållbarhet och därigenom blivit en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.

Ladda ned poster: ”Grön endoskopi på Karolinska – mindre klimatbelastning med bibehållen kvalitet”
(Presenterades under Gastrodagarna 2023).