Ledare inom hälso- och sjukvården om vårdens utmaningar och möjligheter

Vilka förhoppningar bär det nya året med sig? Kvalitetsvård ställde frågan till fyra ledare inom vården, däribland Tobias Alfvén, SLS ordförande.

Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet pekar på flera utmaningar för 2022: vårdskulden, tilliten till professionerna liksom omställningen till en nära vård. I slutet av 2022 hoppas han dock att vi har anledning att fira.

Vad ser du som den största utmaningen för hälso- och sjukvården 2022?

– Hälso- och sjukvården har varit under stor press under pandemin och behovet av återhämtning är stort, samtidigt som vi ska hantera en vårdskuld. Det är en stor utmaning och jag tycker det viktigt att vi drar lärdomar om vad som fungerat väl under pandemin. Det är när professionerna ges ökat mandat och inflytande över vården och får ägna sig åt kärnverksamheten, som blir besluten blir snabbare och många gånger bättre. Tilliten till professionerna måste öka och hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patient-läkarmötet.

– En annan utmaning är omställningen till nära vård. En stärkt primärvård med fast läkare för de som önskar måste komma till stånd. Den politiska viljan finns, nu måste vi gå från ord till handling. Det är grundläggande för att vi ska kunna erbjuda exempelvis sköra äldre kvalificerad vård och kontinuitet. Primärvården måste stärkas, fast läkarkontakt realiseras och bristen på specialister i allmänmedicin åtgärdas.

– Vårdplatsbristen är en utmaning. Överfulla akutmottagningar och vårdavdelningar och långa operationsköer är mer regel än undantag på flera sjukhus i landet. Återigen drabbas framför allt de sjukaste, som ofta är sköra äldre patienter med flera komplicerade sjukdomar. För att klara detta krävs satsningar och inte nedskärning som hotar många av landets akutsjukhus.